Avgifter till bostadsrättsföreningen vid andrahandsuthyrning

2020-07-28 i Bostadsrätt
FRÅGA
Hej.Om jag hyr ut min bostadsrättslägenhet, med styrelsens tillstånd , kan då styrelsen ta en avgift på 10% på hyran på års basis, ?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

I denna situation är bostadsrättslagen (1991:614) tillämplig.

Enligt 7 kap. 14 § bostadsrättslagen har bostadsrättsföreningar rätt att ta ut en avgift vid andrahandsuthyrning. Kravet för att ta ut denna avgift är att det ska stå i föreningens stadgar att de får ta ut en avgift. Storleken på avgiften får årligen motsvara högst tio procent av prisbasbeloppet. Skulle du hyra ut lägenheten endast under en del av ett år beräknas den högsta tillåtna avgiften efter det antal kalendermånader som lägenheten är upplåten.

Det kan alltså blivit ett missförstånd mellan dig och din förenings styrelse, eftersom det inte nödvändigtvis är så att de kan ta 10% av hyran årligen. Föreningen kan ta upp till 10% av prisbasbeloppet 2020 (47 300kr) som en avgift, dvs 4730kr. Hyr du ut din lägenhet endast en del av året så kommer den högsta tillåtna avgiften beräknas utifrån antalet kalendermånader som lägenheten är upplåten, 1 månad blir alltså 4730/12.

Eftersom detta är en maxgräns för hur stor avgiften får föreningen inte ta en avgift på 10% av hyran årligen om detta belopp skulle överstiga 10% av prisbasbeloppet. 10% av din hyra får alltså inte överstiga 4730kr år 2020. Räknat från och med augusti 2020 får föreningen endast ta 1971kr i avgift för andrahandsuthyrning (5 månaders uthyrning).

Sammanfattningsvis är svaret alltså att föreningen har rätt att ta ut en avgift vid andrahandsuthyrning så länge det står i stadgarna. Det är därför en bra idé att läsa din förenings stadgar för att se om det verkligen finns stöd för en avgift där. Storleken på avgiften för andrahandsuthyrningar beräknas enligt ovan. Du är inte tvungen att ta kostnaden själv utan du kan öka hyran som din andrahandshyresgäst betalar med beloppet av avgiften.

Skulle det uppstå några problem är du varmt välkommen att höra av dig igen. Du kan även få hjälp av en av Lawlines jurister på lawline.se/boka.

Med vänliga hälsningar,

Sohail Niknejad
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Bostadsrätt (1144)
2021-03-02 Kan min pappa ge mig sin bostadsrätt även fast vi är två syskon?
2021-02-28 Kan en bostadsrättsförening neka köpare av bostadsrätt?
2021-02-26 Fråga om när en lägenhet anses vara upplåten för självständigt brukande
2021-02-20 Äganderätt vid bostadsköp

Alla besvarade frågor (89934)