Avgifter för inhyrning av betalningsterminal

2016-10-26 i Avtal
FRÅGA
Hej!Jag har hyrt en betalkortsterminal av ett företag för att använda som betaltjänst till mitt företag på min loppis under en dag. De enda priserna som anges på deras hemsida är:"250:- (exkl. moms) /terminal och månad + 2,50 % på köp beloppet per transaktion". Detta bekräftas även genom mejlkontakt innan beställning samt i bifogat informationsbrev. I informationsbrevet står även:- "frakt kan förekomma"- "månadsrapport för bokföring kostar 90:- (exkl. moms) per rapport"- "terminalen måste återlämnas omgående efter slutanvändning"- "Max 5 dagar utan transaktioner"- "ingen bindningstid - ingen startkostnad"Jag hade terminalen utan att använda den i 13 dagar efter loppisen eftersom jag eventuellt skulle använda den igen. När det inte blev av skickade jag en e-postförfrågan om hur jag skulle återlämna den. De svarade att jag skulle skicka den med företagspaket (kostar 215 kr som jag själv måste betala) samt "Observera att du måste skicka den inom 5 dagar för att slippa straffavgift (550 kr)." Under denna tid fick jag även hem en faktura specificerat på både hyra av terminalen (250 kr) plus fraktavgift för att få den hemskickad (215 kr).Mina frågor är följande:1. Får företaget lägga på fraktavgifter och straffavgifter i efterhand, utan att jag som företagskund blivit upplyst om det?2. Får företaget ta betalt för/neka att ge ett kvitto på transaktionerna och avgiften på 2,5%?3. Är jag tvungen att betala för allt enl. fråga 1-2? Om inte, hur ska jag gå tillväga?
SVAR

Hej

Tack för att Du vänder Dig till Lawline!

Avtalsfriheten innebär att en är fri att avtala om vad en vill. Denna avtalsrättsliga princip tillsammans med "avtal ska hållas" är huvudreglerna för avtal. I det här fallet har du blivit informerad om de avtalsvillkor som gäller innan du beställde deras vara/tjänst, genom dels mejlkontakt och informationsbrev. I ert avtal står skrivet att frakt kan förekomma och att terminalen måste återlämnas omgående efter slutanvändning, det står även att det längst får gå 5 dagar utan att det sker några transaktioner. För avtalsbrott som exv. innebär att köparen/inhyraren inte lämnar tillbaka terminalen i tid eller använder den på ett sätt som strider mot avtalsvillkoren kan ersättningsskyldighet uppstå. Vad som är rätt "avgift" att kräva för sådana avtalsbrott är svårt att säga, men om inget annat anges i avtalet borde avgiften vara skälig i förhållande till vad avtalsbrottet innebär ekonomiskt för motparten. En avgift på 2.5 % av köp på terminalen är vanligt för dylika uthyrare av bankkortsterminaler och såsom första frågan gäller detsamma här, eftersom du ingått ett avtal med ett sådant villkor har företaget därför rätt att ta ut en motsvarande avgift. Den sista frågan rör månadsrapporten. I avtalet står att "månadsrapporten för bokföring kostar 90 kr exkl. moms per rapport". Det finns inga regler som hindrar en uthyrare av betalningsterminaler att ta ut en avgift för en månadsrapport för bokföring.

I vissa fall kan avtal jämkas/justeras eller i sin helhet förklaras ogiltigt om det föreligger ett oskäligt missförhållande mellan parternas avtalsförpliktelser eller på grund av andra omständigheter (28-38 §§ avtalslagen se här). Sådana förhållanden verkar emellertid inte föreligga i förevarande fall.

Hoppas Du fick svar på Din fråga!

Mvh

Ahmet Ercin
Fick du svar på din fråga?
Kommentarer:
Hej! Jag har några följdfrågor. 1.a) ska "frakt" likställas med "fraktavgift"? b) Om svaret är ja, betyder det att man kan kan ta ut en avgift för nästan vad som helst och sedan lägga till det som avgift? c) Skulle företaget t.ex. kunna skriva "andra modeller av betalkortsterminalen kan förekomma" på hemsidan, för att sedan skicka en annan modell och ta ut extra avgifter för detta? 2. a) Måste inte företaget upplysa om det föreligger ekonomiska konsekvenser ang. "Max 5 dagar utan transaktioner"? Jag hade gissat att terminalen enbart blir ofunktionell. b) Innebär detta att i en annan situation, om jag laddar ned en gratis app för spel och företaget tar betalt per spelomgång, får de ta ut en straffavgift på 550kr om jag inte spelar på fem dagar ifall de skrivit in "Max 5 dagar utan spel" i användarvillkoren? 3. a) Är inte ett företag skyldig att erbjuda ett kvitto? En sammanställning av alla transaktioner är ju en annan sak, men ett kvitto av summan på provisionsavgiften som redan har dragits plus eventuell moms borde man väl kunna begära utan att behöva betala 90 kr extra för? Det verkat underligt att ett företag får erbjuda en tjänst och sedan behålla kostnaden för tjänsten utan att behöva redovisa det med ett kvitto, för att sedan kunna sälja kvittot till köparen av tjänsten istället.
2016-11-17 05:39
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Avtal (1366)
2020-10-26 Vad gäller enligt avtal om hund med bibehållen avelsrätt
2020-10-25 Kan ett företag neka att utföra en tjänst åt en kund?
2020-10-25 Får säljare av ett spel ställa krav som inte återgivits i avtalsvillkoren?
2020-10-21 Kan en person ångra ett muntligt uttalande/avtal?

Alla besvarade frågor (85408)