Avgift för bostad i särskilt boende

2015-02-24 i Förvaltningsrätt
FRÅGA
HejMin svärfar (95 år) bor sedan en tid på särskilt boende i Leksand. Enligt avgiftsbeslut betalar han max taxa för omvårdnad vilket verkar rimligt. Av giften är beräknad enligt socialtjänstlagen kap. 8 § 5. maximal avgift för boende i särskilt boende regleras ju i samma paragraf och skall vara SEK 1854/månad. Leksands kommun debiterar dock 3 400 kr per månad och förklara det med att man tillämpar hyreslagen istället. Förvaltningsrätten i Falun går på kommunens linje. Min fråga är om det är möjligt för en kommun att "välja" bort att tillämpa socialtjänstlagen eller är detta ett fall som går att driva rättsligt.
SVAR

Hej och tack för din fråga!

Frågan i detta fall är om avgiften för din svärfars boende ska beräknas enligt socialtjänstlagen eller enligt 12 kap. jordabalken. För att hyreslagen ska vara tillämplig vid en upplåtelse av en bostad i särskilt boende krävs att ett hyresförhållande föreligger. Ett hyresförhållande har enligt praxis ansetts föreligga vid upplåtelse av en lägenhet eller ett rum. Ett hyresförhållande har dock inte ansetts föreligga vid uthyrning av endast en del av ett rum, dvs när flera personer delar ett rum. En avgörande faktor för om din svärfars avgift ska beräknas enligt hyreslagen eller socialtjänstlagen är således om han delar rum med någon annan eller om han har ensam dispositionsrätt till rummet/lägenheten.

Praxis på området: Se RH 1999:10 och RÅ 2009 ref. 1.

Med vänlig hälsning,

Jakob Borin
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Förvaltningsrätt (551)
2020-08-05 Kan andra än föräldrarna ta över vårdnaden om ett barn som vårdas med stöd av LVU?
2020-07-30 Kan en kommun föra dröjsmålstalan?
2020-07-27 Kan man få vård med stöd av LVM utan bevis på missbruksproblem?
2020-07-27 LVU på religion?

Alla besvarade frågor (82649)