Avgift för andrahandsupplåtelse

2015-03-11 i Bostadsrätt
FRÅGA
Hejsan! Jag ska åka utomlands och studera under fem månader och kommer att hyra ut min lägenhet i andrahand. Föreningen har informerat mig om att jag ska betala en avgift på 4450 kr per person jag hyr ut till. Kan de verkligen ta ut en avgift per person? I föreningens stadgar står det att upplåtelseavgift, pantsättningsavgift och överlåtelseavgift kan förekomma. Det står inget om upplåtningsavgift vid andrahandsuthyrning (vilket det står om i Bostadsrättslagen 7 kap § 5.) Kan de verkligen ta ut avgiften? Tack på förhand! /Emma
SVAR

Hej!

Tack för din fråga och tack för att du vänder dig till oss på Lawline.

Vad som gäller för bostadsrätter anges precis som du säger i bostadsrättslagen som du hittar (här).

I 7 kap 14 § 1 st. bostadsrättslagen (se här) framgår det att föreningen har rätt att ta ut en avgift för andrahandsupplåtelse om det anges i stadgarna.

Står det ingenting i stadgarna om "avgift för andrahandsupplåtelse" har föreningen således ingen laglig rätt att ta ut en avgift för en andrahandsupplåtelse.

Skulle det vara så att de angivits i stadgarna så tänkte jag i alla fall berätta hur avgiften beräknas. I samma paragraf i 5 st. (se här) så framgår hur stor en sådan avgift får vara i så fall. Där framgår att:

"Avgiften för andrahandsupplåtelse får för en lägenhet årligen motsvara högst tio procent av prisbasbeloppet enligt 2 kap. 6 och 7 §§ socialförsäkringsbalken. Om en lägenhet upplåts under en del av ett år, beräknas den högsta tillåtna avgiften efter det antal kalendermånader som lägenheten är upplåten."

Ett prisbasbelopp för 2015 är 44 500 kr, det innebär att avgiften maximalt får uppgå till 4 450 kr per år (10%). Är det så att en lägenhet bara upplåts för en del av ett år så beräknas beloppet istället utifrån de kalendermånader lägenheter är upplåten. I ditt fall upplåts lägenheten i 5 månader, alltså ska avgiften beräknas genom att man räknar 4 450 kr/12 * 5 = 1 854 kr. 1 854 kr är alltså den avgiften som är den högsta tillåtna avgiften om lägenheten upplåts i 5 månader kalendermånader.

Jag hoppas att jag med detta besvarat din fråga. Har du fler frågor är du alltid välkommen att kontakta oss på Lawline igen.

Med vänliga hälsningar

Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Bostadsrätt (1183)
2021-05-07 Är det okej att bo i en bostadsrätt och driva sin verksamhet hemma?
2021-05-03 Ansvar för fuktskada i bostadsrätt på grund av bristfällig ventilation
2021-04-30 Får styrelsen i en BRF ändra användningen av lokaler själva?
2021-04-30 Får mina barn bo kvar i min bostadsrätt även om jag flyttar?

Alla besvarade frågor (92074)