Avgift för allmän handling

FRÅGA
Om man begär ut allmän handling digitalt per epost och handlingen finns digitalt hos myndigheten. Har dem då rätt att ta ut avgift för detta?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Offentlighetsprincipen

Till att börja med så har alla enligt offentlighetsprincipen rätt att ta del av allmänna handlingar, om de inte är skyddade av sekretess, (2 kap 1 § tryckfrihetsförordningen, TF). Du har rätt att kostnadsfritt ta del av allmänna handlingar i myndighetens lokaler, (2 kap 15 § TF). Du har även rätt att ta del av en allmän handling mot en fastställd avgift genom att få en avskrift eller kopia av handlingen, (2 kap 16 § TF). Offentlighetsprincipen ger dock endast rätt till kopior av allmänna handlingar i pappersform. Det är dock möjligt för myndigheter att lämna ut allmänna handlingar via epost om det framstår som lämpligt.

Avgift för kopior

Som ovan nämnts så kan du få ta del av en kopia mot en fastställd avgift. Detsamma gäller elektroniska handlingar. Hur avgiften beräknas beror på om handlingarna finns tillgängliga elektroniskt eller inte.

Handlingar som finns lagrade elektroniskt:

Du nämner i din fråga att handlingen finns digitalt hos myndigheten. Detta innebär att om du beställer enstaka handlingar, får du dem kostnadsfritt. Om du däremot beställer mer än tio stycken handlingar, har myndigheten rätt att ta ut en avgift om 50 kr för den tionde handlingen och två kronor för varje handling därutöver.

Handlingar som inte finns lagrade elektroniskt:

I ett sådant fall måste handlingen skannas in för att skickas digitalt. En avgift tas då ut om handlingen omfattar tio sidor eller mer. Det innebär att de första nio sidorna är gratis och den tionden sidan kostar 50 kronor och varje sida därutöver två kronor.

Sammanfattningsvis

Om handlingen du vill beställa, finns lagrad elektroniskt hos myndigheten, kan du få ta del av den utan någon kostnad, förutsatt att du inte beställer mer än tio handlingar.

Hoppas att du fått svar på din fråga.

Vänligen,

Soad Garar
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Offentlighetsprincipen (336)
2021-04-14 Får skolan lämna ut mina betyg om någon begär det?
2021-04-11 Kan jag begära ut anteckningar från rättegång?
2021-04-08 Var kan man undersöka om någon har körkort?
2021-04-07 Offentlighetsprincipen och statliga bolag

Alla besvarade frågor (91320)