Avgift för äldreboende

FRÅGA
Jag förstå inte riktigt denna juridiska situation. Min farmor bor bo äldreboende och betalar en viss avgift för detta. Men borde inte det ingå i Socialtjänstlagens bestämmelser om rätten tillbistånd 4:1? Jag antar att äldreboende går under livsföring i övrigt, och i 5:5 står det att "kommunen ska inrätta särskilda boende former för service och omvårdnad". Tillhör äldreboende detta? Sen står ju också i 4:1 att "vid prövning av behovet livsföring i övrigt får hänsyn inte tas till den enskildes ekonomiska förhållanden om rätten att ta ut avgifter för bistånden reglerar i 8 kap". Men i 8:2 står det att "bostad i sådant särskilt boende som avses i 5:5 får kommunen ta ut skäliga avgifter enligt grunder som kommunen bestämmer". Är det denna mening som ligger bakom till varför min farmor betalar för sitt äldreboende?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Avgift för äldreboende?

Kommunens skyldighet att enligt 5 kap 5 § Socialtjänstlagen (SoL) inrätta särskilda boendeformer för service och omvårdnad omfattar även äldreboende. För dessa boendeformer får kommunen ta ut skäliga avgifter enligt grunder som kommunen bestämmer, 8 kap 2 § SoL. Trots att rätten till dessa boendeformer regleras i SoL har kommunerna en rätt att inom äldreomsorgen ta betalt för service, vård och omsorg. Hur stor denna avgift är beror på din farmors inkomst och vilka utgifter hon har.

Då man menar på att alla ska ha råd med äldreomsorg finns det ett högkostnadsskydd i form av en maxavgift. Man betalar aldrig mer än maxavgiften, oavsett vad du har för inkomst och tillgångar. SoL styr hur stor denna avgift ska vara. Avgiften baseras på årets aktuella prisbasbelopp som i år (2019) är 46 500 kr. Har man en låg pension finns det också ett minimibelopp som man ska ha kvar efter att man har betalat avgifterna för äldreomsorgen.

Sammantaget har kommunerna en skyldighet att inrätta äldreboenden, dock har de en rätt att inom äldreomsorgen ta ut en avgift för detta.

Jag hoppas att du har fått hjälp med din fråga och du är välkommen att återkomma om du har fler funderingar!

Vänliga hälsningar,

Narin Banaee
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Allmänt om lagar och regler (652)
2020-02-07 Vad betyder siffrorna i svensk författningssamling (SFS)?
2020-01-31 Vilka lagtolkningsmetoder finns och varför används dem?
2020-01-31 Är det olagligt att fotografera med rökbomber?
2020-01-28 Vilket ansvar har arrangören för minderåriga som dricker på en lokalfest?

Alla besvarade frågor (77172)