Avflyttning av egendom efter uppsägning

2016-08-21 i Hyresrätt
FRÅGA
hej.Min pojkvän har sedan 2012 hyrt en verkstadsbyggnad och lägenhet.I början av juni dök hyresvärden upp och lämnade en uppsägning, med full rätt eftersom han var sen med hyran.Problemet var dock att han fick tio dagar på sig att flytta ut. Efter sex dagar fick D, min pojkvän ryggskott och klarade inte att bära. Han har sedan 2006 en ryggskada efter mc olycka. I fredags ringde hyresvärden och sa att han skulle ställa container utanför, och slänga hans skit, detta gjorde han dock inte, igår ringde han återigen och sa att D skulle lämna sitt jobb och komma omedelbart, om inte så skulle han spränga bort dörren. D kunde dock inte lämna arbetet, han fick vänta till efter arbetet, och när han kom dit, så hade hyresvärden öppnat alla dörrar, och berättade att han hade sålt fastigheten, och att D egendom hade ingått i köpet, så ville han ha någon av sina saker, så skulle han prata med den nye fastighetsägaren. Den nye fastighetsägaren krävde att D skulle komma dit med registreringsbevis till sin sons epa traktor, så att den skulle överlåtas på den nye fastighetsägaren. D förvägrades tillträde till lägenhet och verkstadslokaler, med hot om vad som skulle hända om han kom på natten och försökte sno någonting av sin egendom. Jag vet inte vad vi ska göra. Kan en fastighetsägare verkligen bara gå in när det passar honom och göra som han vill med hyresgästens ägodelar..
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Din fråga handlar om vad som händer med hyresgästens egendom efter uppsägning och hyresvärdens rättigheter i sådana situationer.

Din pojkvän har hyrt en bostadslägenhet och en lokal och blev uppsags till omedelbart upphörande i början av juni på grund av obetalda hyror. Hyresavtal regleras i 12 kaptilet jordabalken.

Hyresrätten är förverkad och hyresvärden berättigad att säga upp avtalet att upphöra i förtid enligt 12 kapitlet 42 § jordabalken,

1. om hyresgästen, när det gäller en bostadslägenhet, dröjer med att betala hyran mer än en vecka efter förfallodagen och

2. om hyresgästen, när det gäller en lokal, dröjer med att betala hyran mer än två vardagar efter förfallodagen.

Detta innebär att om din pojkvän var sen med hyran hade alltså hyresvärden rätt att säga upp avtalet. Dock måste uppsägningen vara delgiven enligt delgivningslagen samt att hyresvärden måste ha informerat om att det finns en rätt att återvinna hyresrätten om hyran betalas inom två-tre veckor. Om de två meddelanden inte delgetts på korrekt sätt finns möjlighet att hävda att uppsägningen är ogiltig.

När en uppsägning skett har hyresgästen en skyldighet att omedelbart avflytta från bostaden. Om så inte sker har hyresvärden möjlighet att begära avhysning hos kronofogdemyndigheten så att ett formellt beslut fattas, och hyresvärden får assistans att tömma lägenheten. Hyresvärden har ingen rätt att avhysa hyresgäster på egen hand utan denna rätt tilllkommer enbart kronofogdemyndigheten enligt svensk lag. När hyresvärden fått ett beslut där det står att hyresgästen ska flytta kan Kronofogden genomföra vräkningen. Kronofogden tar hand om transport och magasinering av egendom. Kostnaderna för det ska i första hand betalas av den som blir vräkt. Om denne inte kan betala kostnaderna får hyresvärden göra det (inte för magasinering).

I ert fall har hyresgästens saker sålts. Hyresvärden har ingen rätt att sälja saker som inte tillhör honom. Det är potentiellt att anse som olovligt förfogande enligt 10 kapitlet 4 § brottsbalken samt egenmäktigt förfarande enligt 8 kapitlet 8 §. Det finns dock en särreglering i hyreslagen om det i en lägenhet som hyresgästen har lämnat eller från vilken han avhysts finns egendom, som kan antas tillhöra honom eller någon i hans hushåll, och om han inte inom tre månader från anmaning eller inom sex månader från det han lämnade eller avhystes från lägenheten har avhämtat egendomen, tillfaller den hyresvärden utan lösen (12:27 JB) Detta innebär att om hyresvärden skulle avhysa hyresgästen och det sedan finns saker kvar, kan hyresvärden få äganderätten till sakerna efter tre månader om han sagt till hyresgästen att flytta sakerna. Fram till dess har hyresvärden en skyldighet att vårda sakerna.

Sammanfattningsvis har inte hyresvärden rätt att göra som han vill med hyresgästens saker efter uppsägning. För det första måste han begära avhysning hos kronofogden och kan inte på egen hand neka hyresgästen tillträde till lägenheten och ta dennes egendom i beslag. Han får äganderätt till egendomen tre månader efter avhysning om en anmodan att flytta saker har lämnats till hyresgästen. Innan dess har han ingen rätt att sälja saker som inte tillhör honom.

Ni bör alltså polisanmäla hyresvärden på grund av det som skett. Ni kan kontakta kronofogdemyndigheten för hjälp att få ut egendomen som hyresvärden har tagit beslag på. Om detta kronofodemyndighetens beslut bestrids kan ni stämma i domstol om bättre rätt till egendomen.

Hoppas du har fått svar på din fråga. Om du har frågor eller vill ha fortsatt hjälp kan du kontakta mig på:

Matilda Hellström
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Hyresrätt (1748)
2020-09-29 Vad händer med en hyresrätt om man döms till ett fängelsestraff?
2020-09-27 Kan man ha rätten att skriva in sitt barn i sitt hyreskontrakt?
2020-09-26 Fråga om byte mellan hyresrätt och bostadsrätt
2020-09-23 Störande grannar

Alla besvarade frågor (84550)