FrågaSKATTERÄTTAvdrag05/03/2022

Avdragsrätt för resor med egen bil till arbetsplatsen

Hej!

Har under dem senaste dagarna försökt att räkna ut ifall jag har rätt att söka reseersättning då jag pendlar varje gång jag ska till jobbet. I mina uträkningar hamnar jag strax under 11 000 kr vilket enligt skatteverket innebär att jag inte är beviljad reseersättningen. Denna uträkning gäller dock endast när jag tar mig till jobbet direkt, men vanligtvis hämtar jag upp ett par kollegor på vägen vilket utökar distansen. På så sätt hamnar jag över 11 000 kr vilket ger mig rätten till reseersättning. Min fråga till er är, har jag rätten att räkna med distansen jag kör när jag hämtar upp mina kollegor, eller är detta inte tillåtet?

Tack i förhand!

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Jag tolkar din fråga som att du undrar om du har rätt till avdrag för kostnader för resor mellan din bostad och arbetsplats när du använder din bil, samt om du kan räkna med sträckan när du hämtar upp dina kollegor. I mitt svar kommer jag att utgå ifrån detta, om så inte är fallet får du gärna höra av dig.

Avdragsrätt för arbetsresor med egen bil enligt inkomstskattelagen

Utgifter för arbetsresor med egen bil ska dras av om avståndet mellan bostaden och arbetsplatsen är minst 5 kilometer och det klart framgår att du gör en tidsvinst på sammanlagt minst två timmar istället för att använda allmänna transportmedel, 12 kap. 27§ 1 stycket. inkomstskattelagen (IL). Vidare, anges det i 12 kap. 2§ 3 stycket, att utgifter för resor mellan bostaden och arbetsplatsen enligt 12 kap. 27§ IL, ska dras av bara till den del kostnaden under beskattningsåret sammanlagt överstiger 11 000 kr.

Avdragsrätt för arbetsresor med egen bil enligt Skatteverkets allmänna råd år 2015

I Skatteverkets allmänna råd år 2015 anges det att beräkningen av tidsvinst bör ske med utgångspunkt i den sammanlagda tidsvinsten för fram- och återresan. Vid beräkning av tidsvinsten bör hänsyn tas även till den tid, som går åt för att uppsöka parkeringsplats och gå till och från parkeringsplatsen, samt till den trafikintensitet som råder vid den tid då resan görs, SKV A 2015:25. Det kan finnas ytterligare allmänna råd som anger annat.

Slutsats

Utifrån inkomstskattelagen och Skatteverkets allmänna råd från 2015 gällande avdragsrätt för resor med egen bil till arbetsplatsen anser jag att det inte är möjligt att räkna med sträckan när du hämtar upp dina kollegor, eftersom det i lagen anges att avdraget gäller sträckan från din bostad till arbetsplatsen. Å andra sidan kan det finnas specifika omständigheter i det enskilda fallet som tyder på annat. Jag rekommenderar dig att kontakta Skatteverket direkt och fråga vad som gäller i ditt fall.

Jag hoppas att mitt svar har gett dig viss vägledning. Du får gärna höra av dig om du har fler frågor!

Vänliga hälsningar,

Linnéa LingemarkRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Skatterätt och Avdrag? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000