Avdragsgilla kostnader vid försäljning av privatbostad

2016-06-13 i Kapitalvinstskatt
FRÅGA
jag erholl min fars sommar stuga som gava men det var lan i stugan som jag betalade av. nu vill jag salja stugan- far jag dra av dom gamla lanen pa vinsten eller maste jag skatta hela forsaljnings priset som vinst?far jag dra av nagra lopande kostnader jag haft i over 10 ar?, jag har inte gjort nagra renoveringar sa vad far jag dra av?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Först och främst måste man skilja på kostnader som dras av vid varje års deklaration och kostnader som får dras av i vinstberäkningen vid försäljningen.

Kostnader som är avdragsgilla vid varje års deklaration:

1. Gällande lån är inte dem i sig avdragsgilla kostnader, däremot är räntekostnaderna för lånen avdragsgilla. Räntekostnader kvittas mot andra eventuella ränteintäkter eller andra intäkter du har i inkomstslaget kapital, till exempel vinster vid försäljning av aktier. Om det uppkommer ett underskott i inkomstslaget kapital är 30 % av detta belopp avdragsgillt upp till 100 000, överstigande belopp är avdragsgillt till 21 % vilket framgår av 67 kap. 10 § Inkomstskattelagen. Detta är något som alltså dras av löpande vid varje års deklaration och inte vid försäljningen.

2. Löpande kostnader är ett begrepp som innefattar bland annat el och försäkringar. Det får man som privatperson inte dra av.

Kostnader som är avdragsgilla vid försäljningen:

En kapitalvinstberäkning görs genom skillnaden mellan

- ersättningen för fastigheten minskat med kostnader vid avyttringen och

- omkostnadsbeloppet, 44 kap. 13 § Inkomstskattelagen.

Kostnader vid avyttringen: detta är kostnader såsom mäklararvode, homestyling och liknande utgifter som man haft i samband med försäljningen.

Omkostnadsbelopp: Anskaffningsutgifter (inköpspris för fastigheten) + kostnader för förbättringsutgifter och förbättrande reparationer och underhåll. Även om du inte har gjort några större reparationer som du beskriver vill jag belysa att även mindre kostnader för löpande underhåll är avdragsgillt. Detta är om du till exempel har målat eller tapetserat om eller gjort någon förbättrande åtgärd. Det som gäller är att denna förbättrande reparation eller underhåll ska ha varit gjort inom fem år från försäljningsdagen och att de sammanlagt har uppgått till minst 5 000 kronor, detta framgår av 45 kap. 12 § Inkomstskattelagen.

Vid kapitalvinstberäkningen träder du in i din fars ställe, vilket innebär att det inköpspris man räknar med är det pris som din far gav för fastigheten.

För att sammanfatta får du aldrig göra avdrag för lån, däremot för räntekostnader. Detta är dock något som görs vid varje års deklaration och inte något som summeras i någon form av klumpsumma och dras av i kapitalvinstberäkningen. I din kapitalvinstberäkning som görs när du säljer stugan får du bara dra av kostnader du har vid försäljningen och för förbättrande reparationer och underhåll. Har du inte haft några sådana utgifter är det alltså hela resultatet som du betalar skatt på.

Hoppas att du fick klarhet i din fråga och lycka till!

Maria Pettersson
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Kapitalvinstskatt (346)
2021-01-15 Beskattning av aktier som gåva
2021-01-15 Beskattning av kapitalvinst och arvsskatt
2021-01-05 Kan vi göra avdrag för förbättringsutgifter från 1961 på fastighet vi fått i gåva?
2020-12-29 Beskattning av Bitcoin och andra kryptovalutor

Alla besvarade frågor (88213)