Avdrag vid försäljning av småhus

2016-05-15 i Kapitalvinstskatt
FRÅGA
Vi sålde 2015 ett radhus som vi fått i gåva av sambons föräldrar. Sambon hade innan han fick huset bott där ensam och betalat amorteringar och i övrigt skött huset som det vore hans i ca 10 år. Får vi i deklarationen då göra avdrag för förbättringar som han gjorde på huset innan han fick det i gåva. Eller är det bara det som gjorts på huset efter att han fick det som vi kan dra av?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

När ni ska räkna ut försäljningen av er bostad och deklarera vinst eller förlust i inkomst av kapital, får ni minska försäljningspriset med utgifter som ni eller din sambos föräldrar har haft för att förbättra bostaden. Detta innefattar dels småhus, ägarlägenheter och bostadsrätter.

Du beskriver att du och din sambo har fått ett radhus i gåva av din sambos föräldrar. Om ni ärvt bostaden eller fått den genom testamente, gåva eller bodelning har ni rätt att göra avdrag för tidigare ägares utgifter.

Skatteverket delar in utgifter för förbättringar i två olika grupper, dels reparationer och underhåll samt grundförbättringar. Olika regler gäller vid avdrag för dessa förbättringar. Skatteverket har en blankett för att räkna ut grundförbättringar (SKV 2197). I blanketten står det följande: "Med grundförbättring menas ny-, till- eller ombyggnad. Det är också en grundförbättring om du tillför något som inte funnits tidigare (t.ex. braskamin eller vitvara) eller om du byter ut en byggnadsdel eller ett material mot något som är väsentligt bättre och dyrare än tidigare. Skillnaden mellan utgiften för det bättre materialet/ byggnadsdelen och priset för samma/likvärdigt material eller byggnadsdel får i så fall dras av som grundförbättring. Resterande del kan eventuellt vara avdragsgill som reparation och underhåll".

För att utgifterna för grundförbättringar ska vara avdragsgilla ska de uppgå till minst 5000 kronor under samma år. Avdrag för värdet av eget arbete räknas inte in. Utgifter för reparation och underhåll får endast dras av om ni haft utgifter de fem föregående åren. Eftersom ni sålde ert radhus 2015 får ni ta med utgifter under åren 2010-2015.

Utgifter för reparation och underhåll kan handla om att ni har målat om väggar, bytt dörrar eller handfat. Ett avdrag från utgiften ska göras med beaktande av slitage, om ni exempelvis tapetserat om för 5 år sedan ska det göras ett avdrag. Om man tänker sig att tapeter håller ca 20 år ska ni dra av 1/4 av kostnaden eftersom ni haft tapeterna 1/4 av "livstiden".

Ni ska räkna fram utgifterna för förbättringarna och det är därför viktigt att ni har ett underlag för kostnaderna i form av kvitton eller fakturor. Det fungerar som ett bevis för att ni ska få göra era avdrag.

Se Skatteverkets K5 blankett (SKV 2105) som finns på Skatteverkets hemsida om "försäljning av småhus".

Om ni har fler frågor eller funderingar är ni välkomna att kontakta oss igen. Mer vägledning ges genom att söka på SKV 2197 och SKV 2105 på Skatteverkets hemsida (www.skatteverket.se).

Lycka till!

Nathalie Byström
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll