Avdrag för skulder i samboförhållande vid samboavtal

Hej,

Jag och min fästman har blivit särbos. Vi har sålt vårt gemensamma hus och nu måste pengarna delas upp. Jag har en revers på min sambo på 550.000kr. Vi har även ett samboavtal. Slutlikviden när husförsäljningen genomfördes blev ca 1,2 miljoner som vi ska dela på. Nu är frågan. Ska 1,2 miljoner delas först på hälften och sedan därefter ska min fästman ge mig mina 550.000 eller ska jag först ta 550.000kr från dem 1,2 milj som vi fått in som slutlikvid och sen delar vi på hälften som är kvar? Blir ju två helt olika summor beroende på hur vi gör. Vilket är rätt? I ett tidigare förhållande där jag hade revers på mitt ex delade vi allt på hälften och sen fick jag det som stod i reversen enligt jurist som vi hade tagit in då, men allt kan ju ha ändrats.

Mvh

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss här på Lawline med din fråga.


Tillämpliga lagrum
Bestämmelser som är tillämpliga på din fråga hittar vi i Sambolagen (SamboL).


Samboavtalet
Du skriver att ni har ett samboavtal, men huruvida det lyder att Sambolagen inte ska tillämpas på er eller om det enbart innebär att viss egendom är undantagen framgår inte varför jag kommer redogöra för båda situationerna. De två alternativen är således att bodelning är, alternativt inte är, undantagen genom samboavtalet, 9 § SamboL.


Bodelning ska ske

Enligt Sambolagen när man gör en bodelning mellan två sambos räknar man först ut värdet av den samboegendom som respektive sambo äger. Efter det får båda parter göra avdrag i denna egendom för att täcka eventuella skulder man har och det är först sedan summorna slås ihop och delas lika, 13 § SamboL.

Detta innebär att ni har 600 000 kr samboegendom vardera där din fästman får göra avdrag med 550 000 kr. När vi då slår ihop era summor blir det 650 000 kr (50' + 600'), vilket således ger er 325 000 kr vardera och du har rätt till ytterligare 550 000 i efterhand eller i samband med att reversen förfaller till betalning.


Bodelning ska inte ske
Om samboavtalet innebär att ingen bodelning ska ske finns inga bestämmelser om avdrag för eventuella skulder. I så fall delar ni lika på slutlikviden och får 600 000 kr vardera där du dessutom har rätt till 550 000 kr utöver detta när reversen förfaller.


Avslutning
Det som avgör hur ni ska göra i detta fall beror alltså på vad ert samboavtal säger.

Jag hoppas att du fick svar på din fråga och är det så att du har några följdfrågor är det bara att kontakta mig på Lisa.Gustafsson@Lawline.se så återkommer jag. Annars önskar jag er lycka till!

Vänligen

Lisa GustafssonRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Familjerätt och Sambo och samboavtal? Vi hjälper dig till fast pris!

Samboavtal995 kr

Upprättande av samboavtal som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 15 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning