Avdrag för förlust vid försäljning av kolonistuga

2019-03-31 i Avdrag
FRÅGA
Kan man göra avdrag för försäljning med förlust och mäklararvode på försäljning av fritidshus? Kolonistuga
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

En kolonistuga är ett hus på ofri grund och behandlas i inkomstskatterättsligt sammanhang som en fastighet (2:6 IL). Reglerna vid försäljning av en kolonistuga är desamma som vid försäljning av småhus (2:8 IL, se även information hos Skatteverket). Beskattning sker inom inkomstslaget kapital (41:1 och 42:1 IL).

Resultatet av försäljningen ska räknas ut enligt följande:

Försäljningspriset
- försäljningsutgifter
- inköpspris
- förbättringsutgifter
+ återföring av uppskov
= vinst eller förlust (44:13-14 och 45 kap. IL).

Vad som ingår i de olika begreppen kan du läsa mer om här. Till försäljningsutgifter hör bland annat mäklararvode så den kostnaden räknar du in där.

Om resultatet av försäljningen blir en förlust kan du göra avdrag för halva den förlusten (50 %). Du kan dra av denna förlust från vinster/andra inkomster som du tar upp i inkomstslaget kapital (46:18 2 st. IL).

Hoppas du fick svar på din fråga! Återkom gärna om du har fler funderingar.

Med vänliga hälsningar,

Angelica Karlsson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Avdrag (95)
2020-02-28 Kan jag dra av privata kostnader för juridisk hjälp i deklarationen?
2020-02-24 Är det möjligt att göra avdrag för uppförande av villa trots att jag saknar kvitton?
2020-01-28 Kan man göra ett schablonavdrag vid försäljning av fastighet?
2019-12-16 Förutsättningar för avdragsgill sponsring

Alla besvarade frågor (77537)