FrågaSKATTERÄTTAvdrag15/03/2022

Avdrag för förbättringsutgift

Hej

Det är så att jag ska deklarera min bostadsförsäljning och jag undrar om man på något vis kan dra av kostnader för en nybyggd inglasad balkong som styrelsen betalat?

Detta har ju inneburit ett högre försäljningspris för mig men jag har inte finansierat bygget annat än att hyrorna höjdes.

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Jag tolkar din fråga som att du undrar om det är möjligt att dra av kostnader för en tillbyggnad (inglasad balkong) som styrelsen betalat. I mitt svar kommer jag att utgå ifrån detta och att det gäller en privatbostad. Om så inte är fallet får du gärna höra av dig.

Får en nybyggd inglasad balkong dras av som förbättringsutgift om styrelsen betalat?

Vid en försäljning av en bostadsrätt får den skattskyldige (personen som säljer bostaden) dra av förbättringsutgifter som den har haft under försäljningsåret eller de fem föregående åren, samt att de sammanlagt har uppgått till minst 5000 kr, 46 kap. 8§ inkomstskattelagen (IL). Förbättringsutgifter är utgifter för ny-, till- eller ombyggnad och förbättrande reparationer och underhåll, 46 kap. 9-10§ IL. Det är endast möjligt att få avdrag för en förbättringsutgift för den del som medfört att bostaden är i bättre skick vid försäljningen, än vid inköpet. Avdrag för förbättringsutgift för tillbyggnad av inglasad balkong får endast dras av om det är personen själv som betalat. Om det är styrelsen eller föreningen som betalat för en förbättringsutgift är det inte en avdragsgill förbättringsutgift för personen som säljer bostaden, se här.

Slutsats

Utifrån inkomstskattelagen och Skatteverkets anvisningar är det inte möjligt att dra av kostnader för en tillbyggnad av in en inglasad balkong om det är föreningen eller styrelsen som har betalat för förbättringsutgiften. Å andra sidan, vet jag inte omständigheterna i ditt specifika fall, vilket skulle kunna leda till ett annat svar.

Jag hoppas att mitt svar har gett dig viss vägledning. Du får gärna höra av dig om du har fler frågor!

Vänliga hälsningar,

Linnéa LingemarkRådgivare