Avdrag för dubbel bosättning vid anställning utomlands

2015-04-07 i Avdrag
FRÅGA
Hej!Min sambo som både har svenskt och spanskt pass "invandrade" till Sverige för drygt två år sedan och sedan dess är vi också sambo.Nu kommer min sambo att driva en verksamhet i Spanien där även jag kommer att få en möjlighet till en mindre anställning under 9-10 månader. Jag kommer att ha kvar mina omyndiga barn i Sverige (de kommer att bo hos sin far). Min fråga gäller om jag kan ha en möjlighet att göra avdrag för dubbelt boende (tillfälligt) och hur beskattning av min inkomst i så fall sker? Efter vad jag förstår måste jag skatta i Sverige för att få göra avdrag för dubbla bostäder och hemresor men samtidigt vill naturligtvis Spanien få in skatt från mig. Är det så att denna ekvation helt enkelt inte går att få ihop?Jag är oerhört tacksam för svar.
SVAR

Hej! Tack för att du har valt att vända dig till Lawline med din fråga.

Inkomstskattelagen (IL),här, gör åtskillnad mellan obegränsat skatteskyldiga personer och begränsat skatteskyldiga personer. Obegränsat skatteskyldig är den som är bosatt, stadigvarande vistas eller har väsentlig anknytning till Sverige (3 kap. 3 § IL). För att avgöra om en person har väsentlig anknytning till Sverige finns en lista med faktorer som ska beaktas (3 kap. 7 § IL). Under fem år från den dag då en person har rest från Sverige anses denne ha väsentlig anknytning hit, om han inte visar att han inte har en sådan anknytning (3 kap. 7 § 2 st IL).

Du kommer alltså fortfarande efter din flytt till Spanien vara obegränsat skatteskyldig i Sverige. Den som är obegränsat skatteskyldig är skatteskyldig för alla sina inkomster i Sverige och från utlandet (3 kap. 8 § IL).

En obegränsat skatteskyldig person som har anställning som innebär att han kommer vistas utomlands i minst sex månader, är inte skatteskyldig för inkomst av sådan anställning till den del inkomsten beskattas i verksamhetslandet, sexmånadersregeln (3 kap. 9 § IL). Om du betalar skatt i Spanien, vilket du troligtvis kommer göra, för din inkomst så kommer Sverige inte ha något skatteanspråk på din inkomst.

Avdrag för dubbelt boende medges om den skattskyldige på grund av sitt arbete har flyttat till en ny bostadsort, och en bostad för den skattskyldige, dennes make, sambo eller familj har behållits på den tidigare bostadsorten (12 kap. 19 § IL).

Men för att du över huvud taget ska få avdrag måste inkomsten av din anställning beskattas i Sverige (https://www.skatteverket.se/privat/sjalvservice/svarpavanligafragor/avdrag/dubbelbosattning/vilkareglergallerforavdragfordubbelbosattningvidanstallningutomlands.5.10010ec103545f243e80001820.html).

Som jag tidigare skrev kommer Sverige inte beskatta din inkomst på grund av sexmånadersregeln och du kommer således inte heller få göra avdrag för dubbelt boende.

Vänliga hälsningar,

Ola Silvén
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Avdrag (100)
2020-06-26 Arbetsledningsrätten samt avdrag för arbetskläder
2020-05-29 Ränteavdrag
2020-04-30 Kan man rätta rotavdraget i efterhand?
2020-04-01 Kan några avdrag medges för de olika resorna med företagets bil?

Alla besvarade frågor (81771)