Avdrag för armbandsur i tjänsten

2019-10-30 i Avdrag
FRÅGA
Får jag som yrkesofficer göra avdrag i deklarationen för en klocka? Är ett måste i mitt yrke att ha en klocka och blir inte tilldelat någon utav försvarsmakten.
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Avdrag för instrument, verktyg och andra arbetsredskap får medges om det krävs för att utföra ditt arbete (12 kapitlet 1 § Inkomstskattelagen). Avdrag för privata levnadskostnader är inte avdragsgilla (9 kapitlet 2 § Inkomstskattelagen). Det gäller alltså att kunna styrka att klockan i fråga huvudsakligen är till förvärvandet av arbetsinkomst och inte till ditt privata bruk. En klocka vars funktioner stämmer väl överens med dina yrkesuppgifter är därför att föredra om du vill få avdrag beviljat.

Avdrag för arbetsredskap förutsätter även att redskapet i fråga inte tillhandahålls av arbetsgivaren, vilket stämmer väl in på ditt fall.

Det kan tilläggas att ifall du köper en klocka vars prisnivå är dyrare än vad som anses motiverat av tjänstebehovet bör avdrag reduceras till en skälig nivå. Det blir alltså ingen Rolex.

Avslutningsvis bör kvittot sparas för att styrka kostnaden.

Skatterätten är väldigt specifik och mycket bygger på praxis och riktlinjer för specifika avdrag. Jag lyckades inte hitta specifik praxis om avdrag för armbandsur men det torde räknas till arbetsredskap i ditt yrke.

Hoppas att du fått ett någorlunda hjälpsamt svar på din fråga!

Hälsningar,

My Öhman
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Avdrag (111)
2021-05-03 Får dödsbon dra av räntekostnader mot kapitalintäkter?
2021-04-10 Avdrag för förbättringsutgifter i deklarationen
2021-03-30 Rätt till avdrag för dubbel bosättning - flytt på grund av sambo?
2021-03-30 Medges avdrag för dubbel bosättning när den tidigare bostaden hyrs ut i andra hand?

Alla besvarade frågor (92012)