Avbrytande av provanställning

Provanställning som avbryts eller ej övergår i tillsvidareanställning. Behöver ett företag som inte är bundet av kollektivavtal förutom att skriftligt meddela den berörde även varsla medarbetarens fack om provanställning avbryts i förtid eller inte övergår i tillsvidareanställning?

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Din fråga handlar om provanställning och avbrytande av en sådan anställning.

Reglering av anställningar i allmän och privat tjänst finns i lagen om anställningsskydd (LAS). Arbetsgivare och arbetstagare får avtala om tjänst med provanställning om den avtalade prövotiden inte är längre än sex månader (6 § LAS). Om arbetsgivaren eller arbetstagaren inte vill att anställningen ska fortsätta efter prövotiden löpt ut måste denne meddela den andra parten senast då prövotiden tar slut. Om inte detta görs så övergår anställningen automatiskt till en tillsvidareanställning (6 § andra stycket LAS).

Om inte annat har avtalats i anställningsavtalet får en provanställning även avslutas innan prövotiden har löpt ut (6 § tredje stycket LAS). När en sådan anställning avbryts i förtid behöver varken arbetsgivaren eller arbetstagaren ange någon specifik anledning till att anställningen ska avbrytas i förtid.

Det finns inga formkrav för hur ett meddelande om avbrytande av provanställning ska lämnas och ett sådant meddelande kan därför lämnas muntligen. Ur bevishänseende kan det dock ofta vara viktigt att kunna visa vad som har meddelats och det borde därför ligga i arbetsgivarens och arbetstagarens intresse att ett sådant beslut meddelas skriftligen.

En arbetsgivare som vill avbryta en provanställning måste dock meddela arbetstagaren om detta minst två veckor innan provanställningen ska upphöra (31 § LAS). Detta betyder att en arbetstagare måste meddelas om detta senast två veckor innan prövotidens utgång. Notera att detta endast gäller om arbetsgivaren avbryter provanställningen. Det finns inga regler som säger att en arbetstagare måste iaktta någon uppsägningstid om denne väljer att avbryta provanställningen. Denna kan därför avbryta anställningen direkt. Om arbetstagaren är medlem i ett fackförbund måste även arbetsgivaren meddela fackförbundet om att en provanställning har upphört ( 31 § LAS). Detta gäller oavsett om arbetstagarens fackliga förbund står i kollektivavtalsförhållande med den aktuella arbetsgivaren eller inte. Meddelandet ska alltså lämnas till det fackförbund arbetstagaren är medlem i och ska göras oavsett om arbetsgivaren är ansluten till ett kollektivavtal eller inte. Arbetstagaren och fackförbundet har även rätt till överläggning med arbetsgivaren angående beskedet (31 § andra stycket LAS). Om en arbetsgivare bryter mot någon av dessa regler kan denne bli skadeståndsskyldig till arbetstagaren. Arbetsgivaren är dock inte skyldig att erbjuda arbetstagaren en tillsvidareanställning.

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga. Om du känner att vill ha mer råd eller information kring detta rekommenderar jag dig att ta kontakt med ditt fackförbund.

Med vänliga hälsningar,

Carin ÖstlundRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Arbetsrätt och Anställningsformer? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”