Avbokningsavgift för konsument, bröllopsfotograf.

Hej, Jag har en juridisk fråga gällande en avbokning av en fotograf för vårt planerade bröllop. Under sommaren 2023 planerade jag och min dåvarande partner för ett bröllop som var schemalagt till sommaren 2024. Tyvärr tog vårt förhållande slut innan slutet av 2023, och jag var tvungen att kontakta fotografen för att avboka vårt avtal. Enligt avtalet jag skrev under åläggs jag att betala en avbokningsavgift på 20 000 SEK, vilket motsvarar 37% av det totala beloppet på 55 000 SEK. Fotografen meddelade mig att han inte kunde hitta en ersättande kund för vårt datum och sänkte avgiften till 15 000 SEK. Min fråga gäller möjligheten att bestrida denna avgift. Avbokningen skedde mer än 8 månader före det planerade bröllopet, och dessutom berodde den på att vårt förhållande tog slut innan slutet av 2023. Finns det några juridiska grunder för att undvika betalning av avbokningsavgiften? Jag skulle uppskatta din professionella rådgivning i detta ärende. Tack för din uppmärksamhet och jag ser fram emot ert råd.

Lawline svarar

Hej,

Tack för din fråga och tack för att du vänder dig till Lawline.


Jag tolkar det du skriver som att ni har ingått ett avtal med en fotograf som bedriver yrkesmässig verksamhet. Avtal regleras generellt i Avtalslagen, och vi får söka vidare vägledning i Konsumenttjänstlagen samt Konsumentköplagen


Fotografen har som grund rätt till ersättning för arbete som inte kunnat avbrytas och för det arbete som redan utförts, fotografen har dessutom rätt till ersättning som denne går miste om på grund av avbokningen. Den ersättningen som utgår för missad ersättning på grund av avbokningen får inte överstiga priset för fullbordad tjänst (42 § KtjL). I ditt fall 55 000 kronor. 


Fotografen får avtala om ett på förhand bestämt belopp, så länge det är skäligt, som ska utgå vid avbokning (43 § KtjL). Den skälighetsbedömningen görs dessutom i ljuset av 42 § KtjL, som jag gick igenom ovan. 


Avtalslagen erbjuder i 36 § möjlighet att jämka eller lämna villkor utan avseende, om det är oskäligt med hänsyn till avtalets innehåll; omständigheterna vid avtalets ingång; senare inträffade förhållanden och omständigheterna i övrigt. Det verkar inte som om klausulen är oskälig, vid en snabb googling verkar 30-50% vara en spann på avbokningskostnader. 


Sammanfattningsvis

Det är svårt att utan att ha sett avtalet närmare kunna besvara frågan om huruvida du kan undgå betalning. Det verkar inte baserat på den informationen jag har att gå på röra sig om en oskälig avtalsklausul som åsyftas i 36 § AvtL. 


Enklast är att du kontaktar fotografen och ser om ni skulle kunna komma fram till en kompromiss. Om inte annat rekommenderar jag dig att vända dig till vår juristbyrå för ytterligare vägledning.


Hoppas du fick svar på din fråga.


Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Köprätt och Konsumenttjänstlagen? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo