Avbokning av hyrd stuga och möjligheten att få tillbaka handpenningen på grund av det rådande läget

2020-12-01 i Avtal
FRÅGA
Hej, Vi har hyrt en stuga på nyår men ångrat oss pga rådande läge. Vi har betalat 5000 i handpenning och avbokade för några veckor sedan. Ägaren av stugan vill inte betala tillbaka handpenningen trots att han inte skrivit något alls om avbokning i avtalet. Jag har erbjudit mig att hitta en ny hyresgäst och har bekostat en egen annons för det. Vad gäller?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Handpenning

Handpenningen som ni har betalat är en förskottsbetalning som ni har fått lämna för att uthyraren av stugan ska vara säker på att ni inte drar er ur avtalet. Handpenningen fungerar därmed som en sorts säkerhet för uthyraren, eftersom det kan uppstå en del kostnader i och med bokningen av stugan.

Det finns däremot inte en lag som ger er rätt att avboka i den här situationen, eftersom det inte handlar om att ni har köpt en vara. Det finns inte heller en lag som gäller direkt för handpenning eller återbetalning av handpenning.

Avtalet mellan er och uthyraren/ägaren till stugan

Det avgörande för om ni har rätt att avboka och få tillbaka handpenningen är därmed avtalet mellan er och ägaren som hyr ut sin stuga. Utgångspunkten är att avtal ska hållas, i enlighet med principen pacta sunt servanda.

Det krävs alltså att ni och ägaren faktiskt har avtalat om att ni ska ha rätt att avboka stugan och att ni har en rätt att få tillbaka handpenningen vid avbokning, för att ni faktiskt ska få rätt att få tillbaka handpenningen. Detta eftersom det som sagt inte finns någon lag som ger er rätt till avbokning eller att få tillbaka handpenning i denna situation.

Eftersom du skriver att det inte finns något om avbokning i avtalet, så har ni tyvärr inte rätt att avboka stugan och få tillbaka er handpenning.

Force majeure

Det finns dock en möjlighet att argumentera för att ni ska ha rätt till att få tillbaka handpenningen pga. force majeure. Force majeure betyder att det finns extraordinära omständigheter som ingen av parterna i avtalet kan påverka och att parterna inte kände till de omständigheterna när avtalet ingicks. Detta skulle då innebära att parterna inte är skyldiga att göra det som står i avtalet, och ni skulle därmed kunna få tillbaka er handpenning eftersom ni inte hade varit skyldiga att betala.

Det finns dock inte heller någon lag om force majeure och det krävs som huvudregel att ert avtal innehåller en force majeure-klausul.

I det fall ert avtal innehåller en force majeure-klausul så är det dock inte helt säkert att det rådande läget med covid-19 innefattas i en sådan klausul. Covid-19 kan troligtvis anses vara något ytterst ovanligt eftersom viruset inte var känt för omvärlden.

Det framgår inte när ni bokade stugan, men i det fall ni ingick avtalet efter att covid-19 slog till och att ni därmed kände till omständigheterna kring covid-19, så har inte rätt att åberopa force majeure. Ifall ni bokade stugan innan covid-19 slog till så bör ni fortfarande ha möjlighet att argumentera om force majeure.

Anledningen till att det inte är säkert om covid-19 ska falla inom force majeure är för att det inte har prövats rättsligt än. Ägaren hade därmed kunnat argumentera att covid-19 inte faller inom en klausul om force majeure om ni skulle ha avtalat om detta.

Hjälper det att hitta en ny hyresgäst?

Det är en stark princip inom svensk rätt att avtal som har ingåtts ska hållas. Om ni hittar en ny hyresgäst, så krävs det fortfarande att det befintliga avtalet mellan er och ägaren bryts. Utifrån det som jag har skrivit ovan, så har ni inte en rätt att avboka stugan och därmed bryta avtalet. Ägaren har alltså i princip rätt att hålla kvar i avtalet och att det är ni som är hyresgäster. Det krävs ett partsbyte för att de nya hyresgästerna ska inträda i avtalet, alternativt ett helt nytt avtal med de nya hyresgästerna.

Däremot finns det inget hinder mot att ni lägger fram ett förslag om att hitta nya hyresgäster som kan träda in i det befintliga avtalet eller att de ingår ett helt nytt avtal med ägaren och att ert avtal därmed bryts. Det krävs dock som sagt en överenskommelse mellan er och ägaren. Det ska även poängteras igen att detta inte är en rättighet som ni har, utan en möjlighet.

Sammanfattning

Det finns ingen lag som ger er rätt att avboka stugan och därmed få tillbaka handpenningen. Eftersom det inte står något om avbokning i avtalet, så har ni tyvärr inte rätt att avboka stugan och få tillbaka er handpenning på 5 000 kr. Om det finns en force majeure-klausul i avtalet så hade ni även kunnat argumentera att den ger er rätt att få tillbaka handpenningen. Det är dock osäkert om ni når framgång med detta eftersom det inte har blivit rättsligt prövat och ni bör inte ha möjlighet att åberopa force majeure om ni bokade stugan efter att covid-19 slog till.

Tyvärr verkar det därmed som att ni inte kommer ha rätt avboka stugan och att ni inte heller kan få tillbaka handpenningen. Det finns dock som sagt en möjlighet att ni kommer överens med ägaren om att ni kan hitta en ny hyresgäst, som innebär att ert avtal bryts så att ni kan få tillbaka handpenningen.

Hoppas du fick svar på din fråga, annars är du välkommen att ställa en ny till oss på Lawline!

Med vänlig hälsning,

Erika Björnfors
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Avtal (1456)
2021-04-18 Räknas det som avtalsbrott när användare inte följer användarvillkor?
2021-04-12 Hur ska du utforma en uppsägning av borgensåtagande för bostadshyra?
2021-04-06 Kan man avtala bort giltiga betalningsmedel?
2021-04-03 Måste man säga att man är sambo i sin lånelöfte?

Alla besvarade frågor (91364)