Avbildningar av upphovsrättsskyddade verk

2019-05-01 i Immaterialrätt
FRÅGA
Hej.Jag är konstnär och har en fråga om vad man får måla av.Sist jag pratade med er lärde jag mig att jag får måla av vad som helst så länge det är jag själv som tagit fotot och alltså är upphovsrättsinnehavare.Nu undrar jag:Får jag måla av en bild i en bok eller tidning om jag själv först tar ett foto av bilden?Får jag måla av en bild på en datorskärm eller på TVn om jag själv först tar ett foto av bilden?Tack på förhand.
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline!

För att det ska uppstå en ny upphovsrätt till ett litterärt eller konstnärligt verk krävs att det nya som har skapats har uppnått en viss verkshöjd. Begreppet verkshöjd innebär att det ställs ett krav på att det nya skapade ska ha en viss särprägel i förhållande till tidigare redan existerande litterära eller konstnärliga verk för att det ska uppstå en ny upphovsrätt.

Det betyder att för foton du tagit själv på egna motiv så råder det i regel ingen tvekan om att du har upphovsrätten till dessa foton. Fotona är ju med stor sannolikhet särpräglade i förhållande till bilder och foton som andra människor åstadkommit. Men om du fotograferar någon annans upphovsrättsskyddade verk så utgör ditt foto endast en avbildning av deras verk. Ditt foto har alltså ingen verkshöjd i förhållande till det tidigare verket. Om du fotograferar någon annans upphovsrättsskyddade verk måste du alltså fortfarande ta hänsyn till den personens upphovsskydd.

Det betyder dock inte att du inte kan måla av någon annans upphovsrättsskyddade verk. Det är fritt fram för vem som helst att exempelvis måla av andra människors verk så länge du gör det för privat bruk. Så länge du inte tänker sälja eller ställa ut målningarna så hindras du inte av någon annans upphovsrätt. Dessutom så kan det vara så att din målning är så pass självständig och originell i förhållande till det du avbildar att du anses ha skapat ett nytt verk. Då har detta nya verk en egen upphovsrätt och du är fri att förfoga över verket som du vill.

Det kan vara väldigt svårt att avgöra huruvida en avbildning av ett tidigare verk har uppnått egen verkshöjd. Vad det handlar om är att försöka bedöma huruvida avbildningen utgör ett uttryck för den nya konstnärens individualitet eller om den bär för starka drag av originalet. För ett exempel på detta kan man titta på ett fall som togs upp till Högsta Domstolen i 2017. Tvisten gällde huruvida en målning på Christer Pettersson hade verkshöjd i förhållande till ett fotografi av honom. En jämförelse mellan fotot och målningen kan ses här. Målningen ansågs vara väldigt lik, men verkshöjd uppnåddes av målningen bland annat på grund av färgsättningen och bocken i bakgrunden. Den nya konstnärens prägel var alltså så pass stark att det ansågs ha uppstått ett nytt verk som inte behövde ta hänsyn till det gamla fotots upphovsrätt.

Sammanfattningsvis så får du alltså måla av i princip vad som helst så länge det är för privat bruk. Vill du sälja eller offentliggöra dina avbildningar av andras verk måste du antingen ha deras tillstånd eller så måste dina målningar vara så pass väsensskilda från ursprungsverket att det anses vara ett nytt självständigt verk. Detta ändras inte av att du först tar ett foto på den bild eller målning du själv vill måla av.

Med vänliga hälsningar

Lukas de Bruin
Fick du svar på din fråga?
Kommentarer:
Tack så mycket för tydligt och bra svar. Ett förtydligande bara. Du skriver: "Det är fritt fram för vem som helst att exempelvis måla av andra människors verk så länge du gör det för privat bruk. Så länge du inte tänker sälja eller ställa ut målningarna..." 1. Om jag målar av någon annans verk, får jag då ändå inte visa det på en utställning trots att jag anger det som "Privat" och inte till salu? Jag tänker inte sälja det. Endast visa det. 2. Får jag visa det på min hemsida och på sociala medier om jag anger att det är privat eller räknas internet som en utställning? Mvh Johannes
2019-05-01 15:45
Hej igen! 1. Nej det räcker inte att ange att markera verket som privat. Om du har målat av någon annans verk och vill ställa ut det offentligt behöver du tillstånd från det verkets upphovsman. Huruvida du tjänar pengar på din avbildning är inte av betydelse, det som spelar roll är att du tillgängliggör verket för allmänheten. 2. Att publicera din avbildning på sidor på internet som allmänheten har tillgång till räknas också som ett sådant offentliggörande som kräver upphovsmannens tillstånd. Med vänliga hälsningar Lukas de Bruin
2019-05-04 14:33
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Immaterialrätt (766)
2019-10-19 Skyddas kommentarer av upphovsrätt?
2019-10-14 Tillstånd till användande av upphovsrättsskyddat fotografi
2019-10-12 Vart kan jag vända mig för rådgivning inom Upphovsrättsområdet?
2019-10-01 Får man lov att göra varumärkesparodi på kända varumärken?

Alla besvarade frågor (73844)