Avbildningar av upphovsrättsskyddade verk

Hej.

Jag är konstnär och har en fråga om vad man får måla av.

Sist jag pratade med er lärde jag mig att jag får måla av vad som helst så länge det är jag själv som tagit fotot och alltså är upphovsrättsinnehavare.

Nu undrar jag:

Får jag måla av en bild i en bok eller tidning om jag själv först tar ett foto av bilden?

Får jag måla av en bild på en datorskärm eller på TVn om jag själv först tar ett foto av bilden?

Tack på förhand.

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline!

För att det ska uppstå en ny upphovsrätt till ett litterärt eller konstnärligt verk krävs att det nya som har skapats har uppnått en viss verkshöjd. Begreppet verkshöjd innebär att det ställs ett krav på att det nya skapade ska ha en viss särprägel i förhållande till tidigare redan existerande litterära eller konstnärliga verk för att det ska uppstå en ny upphovsrätt.

Det betyder att för foton du tagit själv på egna motiv så råder det i regel ingen tvekan om att du har upphovsrätten till dessa foton. Fotona är ju med stor sannolikhet särpräglade i förhållande till bilder och foton som andra människor åstadkommit. Men om du fotograferar någon annans upphovsrättsskyddade verk så utgör ditt foto endast en avbildning av deras verk. Ditt foto har alltså ingen verkshöjd i förhållande till det tidigare verket. Om du fotograferar någon annans upphovsrättsskyddade verk måste du alltså fortfarande ta hänsyn till den personens upphovsskydd.

Det betyder dock inte att du inte kan måla av någon annans upphovsrättsskyddade verk. Det är fritt fram för vem som helst att exempelvis måla av andra människors verk så länge du gör det för privat bruk. Så länge du inte tänker sälja eller ställa ut målningarna så hindras du inte av någon annans upphovsrätt. Dessutom så kan det vara så att din målning är så pass självständig och originell i förhållande till det du avbildar att du anses ha skapat ett nytt verk. Då har detta nya verk en egen upphovsrätt och du är fri att förfoga över verket som du vill.

Det kan vara väldigt svårt att avgöra huruvida en avbildning av ett tidigare verk har uppnått egen verkshöjd. Vad det handlar om är att försöka bedöma huruvida avbildningen utgör ett uttryck för den nya konstnärens individualitet eller om den bär för starka drag av originalet. För ett exempel på detta kan man titta på ett fall som togs upp till Högsta Domstolen i 2017. Tvisten gällde huruvida en målning på Christer Pettersson hade verkshöjd i förhållande till ett fotografi av honom. En jämförelse mellan fotot och målningen kan ses här. Målningen ansågs vara väldigt lik, men verkshöjd uppnåddes av målningen bland annat på grund av färgsättningen och bocken i bakgrunden. Den nya konstnärens prägel var alltså så pass stark att det ansågs ha uppstått ett nytt verk som inte behövde ta hänsyn till det gamla fotots upphovsrätt.

Sammanfattningsvis så får du alltså måla av i princip vad som helst så länge det är för privat bruk. Vill du sälja eller offentliggöra dina avbildningar av andras verk måste du antingen ha deras tillstånd eller så måste dina målningar vara så pass väsensskilda från ursprungsverket att det anses vara ett nytt självständigt verk. Detta ändras inte av att du först tar ett foto på den bild eller målning du själv vill måla av.

Med vänliga hälsningar

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Kommersiell rätt och Immaterialrätt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000