Avbildning av upphovsrättsligt skyddade verk

2016-09-28 i Immaterialrätt
FRÅGA
Jag har en fråga gällande lag och regler kring upphovsrätt och referensbilder! Jag har startat ett projekt där jag skapar målningar/verk utifrån grunden samt med inspiration från andra bilder! Är det olagligt att måla av en bild i akrylformat eller använda den som inspiration? Kan skicka bild för att förklara bättre! Målar bilder i ett digitalt dataprogram dom gör att målningarna ser målade ut på riktigt
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Skaparen av ett konstnärligt verk har upphovsrätt till verket enligt 1 § lagen om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk (URL). I begreppet ”konstnärligt verk” ingår b.la. målningar, teckningar och fotografier vilket jag utgår ifrån är de sorts bilder du främst avser att måla av och ta inspiration ifrån. Det är endast de verk som uppnår vad som brukar kallas för verkshöjd som åtnjuter upphovsrättsligt skydd. För att uppnå verkshöjd krävs att verket har en sådan individuell särprägel att två personer, oberoende av varandra, rimligen inte ska kunna skapa exakt samma sak. Huruvida ett verk uppnår verkshöjd kan ofta vara svårt att avgöra, men eftersom kraven är relativt lågt ställda råder jag dig att utgå ifrån att bilderna du handskas med är upphovsrättsligt skyddade.

Det upphovsrättsliga skyddet innebär att man inte utan upphovsmannens tillstånd får framställa exemplar av verket, oavsett vilken metod som används eller om det sker helt eller delvis, se här. Att måla av en bild rakt av, även om det sker genom det digitala dataprogram du beskriver, är jämställt med att framställa ett exemplar av bilden och är således inte tillåtet.

Har du gjort en omarbetning av verket kan du i vissa fall få upphovsrätt till enbart den bearbetade gestalten, men för att du ska vara obunden av upphovsrätten till originalverket krävs att ditt verk skiljer sig så pass mycket från originalverket så att du kan anses ha åstadkommit ett nytt och självständigt verk. Då är det du som blir upphovsman till verket och får göra precis som du vill med det, se här. Detta kan mycket väl vara fallet om du tagit inspiration från ett annat verk men satt din egen prägel på avbildningen.

I upphovsrätten finns en viktig inskränkning. Var och en får för privat bruk framställa ett eller några få exemplar av offentliggjorda verk, se här. Du kan alltså få avbilda ett fåtal verk rakt av om det sker för ditt privata bruk. Endast utifrån din beskrivning av idén som ett projekt är det svårt för mig att avgöra om inskränkningen gäller just din situation. För att ge dig ledning kan nämnas att man med privat bruk främst avser bruk för egen eller den närmaste familje- och vänkretsens räkning. Att framställa kopior åt kollegorna på ens arbete eller åt elever i en undervisningssituation anses inte vara privat bruk och kommersiell användning av exemplaret omfattas definitivt inte av inskränkningen.

Sammantaget gäller alltså (förutsatt att det inte sker för privat bruk) att det utgör ett upphovsrättsintrång att direkt måla av ett verk, eftersom det är att betrakta som ett framställande av exemplar av verket. Det är däremot inte något upphovsrättsbrott att hämta inspiration från ett befintligt verk och sedan framställa ett nytt, självständigt verk. I de allra flesta fall är gränsdragningen en bedömningsfråga och således svår att få ett slutligt svar på innan saken prövats i domstol.

Ett fall som demonstrerar problematiken väl och som kan vara intressant för dig vad gäller hur man ofta resonerar i sådana här situationer kan du läsa om här. Målet rör en avbildning av ett upphovsrättsskyddat fotografi och tingsrätten, som först dömde i målet, kom fram till att det rörde sig om ett intrång. Hovrätten däremot fann att avbildningen utgjorde ett nytt, självständigt verk och att det således inte var frågan om ett intrång. Just detta mål ska slutligt avgöras av HD, då de tidigare i år meddelade prövningstillstånd.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Vänliga hälsningar,

Cecilia Lenman
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Immaterialrätt (942)
2021-02-28 Kan jag använda tidningens bilder i collage som jag säljer?
2021-02-27 Kan jag använda välkända loggor och karaktärer på mina produkter?
2021-02-21 Upphovsrätt i anställningsförhållanden
2021-02-14 Vad kan patenteras?

Alla besvarade frågor (89822)