FrågaAVTALSRÄTTAvtal29/06/2018

Avbeställning av tjänst mellan näringsidkare

Hej Lawline,

Jag tittar på att ta fram en skrivning gällande avbeställning av tjänst ( uppdragen gäller utbildningstillfällen). Jag driver ett litet bolag som erbjuder utbildningstjänster.

Mina kunder är i regel kommunala och statliga verksamheter som beställer utbildningar av mig som ämnar till att utbilda personal i deras verksamheter. Jag behöver en klausul i avtalen ( eller som skrivelse i offert) som beskriver en "avbokningsstege". Vad är brukligt gällande avbokning av tjänster mellan företag (eller företag och myndigheter)? ingen part är ju en konsument. finns det stöd att hämta i lagstiftning eller behöver jag titta mer på branschseder? Då mitt företag är litet är jag väldigt sårbar för sena avbokningar och hinner inte då ta in nya uppdrag vilket är ekonomiskt drabbande för mig. Kan jag gentemot myndigheter skriva att full debitering sker om avbokning sker sent (eller 50 % om avbokning sker inom viss tidsram som jag anger), och när blir det då en sen avbokning? eller är det mer rimligt med en mer generell skrivning? Det är inte enskilda deltagare som ramlar bort och som jag debiterar några tusenlappar, utan det är stora utbildningsinsatser med mycket förberedelsetid och mycket inkomst som faller bort.

Hur kan jag tänka här?

Med vänlig hälsning

NR

Lawline svarar

Hej, och tack för att du vänder dig med din fråga till Lawline! Jag kommer att dela upp mitt svar utifrån dina delfrågor.

Vad är brukligt gällande avbokning av tjänster mellan företag?

Detta är en fråga som skiljer sig beroende på vilken bransch man är inom, men den generellt finns det inte någon lag i svensk rätt som reglerar köp av tjänst mellan två näringsidkare. Det medför att området vi talar om präglas av avtalsfrihet. Viktigt att komma ihåg är att ifall ett villkor är oskäligt, kan det jämkas med stöd av 36§ AvtL.

I ett avgörande från hovrätten (HovR T 4552-10) ansågs inte ett avtalsvillkor som innebär full betalning vid avbokning inte vara oskäligt. Däremot får det ses till ljuset av fallets individuella omständigheter.

Först och främst är det vad som står i parternas avtal som gäller. Ifall det är oklart vad avtaler syftar till, får man se till partsviljan. Det vill säga, vad avsåg parterna att avtala om?

Om det fortfarande tycks oklart, finns det stöd att hämta av köplagen (KöpL).

Eftersom det inte finns någon lag som uttryckligen reglerar köp av tjänst mellan näringsidkare kan det vara klokt att dokumentera avtal och förhandlingsdokument. Det kan också vara rekommenderbart att titta i Köplagen för att skaffa sig en uppfattning om vad som bör regleras mellan parterna.

Myndigheter?

Avtalslagen är tillämplig om en myndighet sluter avtal med en enskild näringsidkare om det inte rör sig om myndighetsutövning. Dock kan lag om offentlig upphandling (här) aktualiseras beroende på vad avtalet handlar om. Avtalslagen är dispositiv, och gäller alltså om inte annat har avtalats. Med andra ord, är det en sk avtalsfrihet som råder även här.

Generellt villkor eller inte?

Skillnaden som kan uppstå vid ett allt för snävt villkor med ett allt för generellt skrivet villkor är att vissa situationer kan falla utanför avtalet om villkoret är snävt. På liknande sätt kan ett generellt villkor leda till tolkningsfrågor och oklarheter, i vilket fall för dig som bedriver ett litet företag det kan vara omständighet ifall en tvist skulle uppstå.

Sammanfattningsvis...

... Mitt tips till dig är att utforma ett avtal med denna avbokningstrappa du talar om. Då det är avtalsfrihet som råder, finns det inga särskilda begränsningar rent generellt, såvida villkoren inte är oskäliga. Dokumentera alla förhandlingar inför avtalets slut, och samtala med dina avtalsparter om avsikten med villkoret. Att kika mer på branschvana är en god väg att gå, exempelvis standardavtal.

Om du behöver mer ingående hjälp på hur du ska utforma avtalet, får du gärna kontakta oss på info@lawline.se för juridisk hjälp att utforma avtalet.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Vänligen,

Azalea SafaeiRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Avtalsrätt och Avtal? Vi hjälper dig till fast pris!

Avtalsgranskning4995 kr

Få ett avtal granskat av en utbildad jurist. Avtalet ska vara på svenska och får vara max 7 sidor långt. Juristen granskar avtalet och återkopplar till dig med skriftlig feedback. Vid behov i form av förslag på ändringar, tillägg och justeringar, samt rådgivning.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning