Av den hälft särkullbarnen ärver efter sin pappa är det så att laglotten utgör hälften?

2017-05-30 i Laglott
FRÅGA
Min mammas make har gått bort och efterlämnat mamma och två särkullbarn. Mamma ärver ju hälften av hans tillgångar och den andra halvan är väl barnens arvslott. Min fråga gäller deras laglott. Är det så att av den hälft de ärver efter sin pappa utgörs laglotten av hälften av det? Det är inte helt lätt att förstå och juristen som har hand om bouppteckningen har inte förklarat så bra.I testamentet står att de ska ärva varandra med undantag för bröstarvinges rätt till laglott.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Bestämmelser om arv finns i Ärvdabalken (ÄB).

Den andra halvan av tillgångarna är inte barnens arvslott utan barnens laglott
Laglotten utgör hälften av barnens legala arvslott. (ÄB 7 kap. 1 §) Som närmsta arvingar har makens två särkullbarn rätt till lika delar av kvarlåtenskapen efter honom och arvslotten är alltså 1/2 var. (ÄB 2 kap 1 §) Laglotten utgör därmed 1/4 var. Den hälft de ärver efter deras pappa utgörs alltså helt av deras sammanlagda laglotter.

Beroende på testamentet kan barnen ha rätt till efterarv
Din mamma ärver som hans maka den andra halvan av makens kvarlåtenskap. Beroende på vad som mer exakt står och menas i testamentet gäller olika regler gällande dessa tillgångar.
- Ärver mamman efter maken med full äganderätt så äger hon tillgångarna fullt ut och får göra precis vad hon vill med dem. Detta betyder att makens barn inte kommer att få ut något mer i arv från honom än laglotten.
- Ärver mamman efter maken med fri förfoganderätt så får hon endast ett slags försteg i halvan av tillgångarna. Detta innebär att hon fritt får använda men inte testamentera bort dem. När mamman i sin tur gått bort har makens två barn rätt till efterarv och ska därför få ut denna halva, nu motsvarande 1/6 var av mammans totala tillgångar. Barnen har då fått ut hela sin legala arvslott.

Hoppas du fått svar på din fråga!

Med vänlig hälsning

Tova Andersson
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Laglott (850)
2021-07-27 Om min mormor testamenterar hela sin kvarlåtenskap till min mamma, hur mycket har min morbror rätt att ärva?
2021-07-26 Kan man göra någon arvslös?
2021-07-26 Kan jag skriva i mitt testamente att mitt barn ska dela sin laglott med hens barn?
2021-07-20 Reglera arv genom testamente

Alla besvarade frågor (94271)