Förhöjd avgift samt uppsägning av gymmedlemskap

2017-11-19 i Avtal
FRÅGA
Hej! Mitt gym har skickat ut ett mejl till mig där de säger att de automatiskt kommer höja mitt medlemskap via autogiro från och med 1:a Januari.De kräver underskrift för att ingå avtal, räcker det då att mejla ut att de kommer höja för att därefter automatiskt dra mer pengar än avtalat via autogiro? Jag svarade på mailet och sade att jag härmed säger upp mitt gymkort, men då kräver de att man kommer in och signerar. Kan man kräva det? Jag menar, jag förstår ej logiken att de kan ändra avtalet via mejl, och utan något som helst svar eller underskrift från mig. Däremot kräver de underskrift för att säga upp mitt gymkort, d.v.s. att jag måste komma in till dem. Är ovan juridiskt bindande?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Som grundläggande avtalsrättslig princip gäller att avtal ska hållas. Rätten för ett företag att ensidigt ändra ett avtalsvillkor beror på om det gäller ett avtal som är tidsbestämt eller ett avtal som gäller tillsvidare. Om ditt medlemskap gäller för en bestämd tid kan inte företaget höja avgiften utan ditt godkännande under den tid som avtalet löper, utan de villkor som ni har kommit överens om ska gälla under hela bindningstiden (13 § avtalsvillkorslagen) Om ditt medlemskap istället gäller tillsvidare kan företaget ha rätt att ensidigt höja medlemsavgiften under förutsättning att de i avtalet har reserverat sig denna rätt.

Vad gäller uppsägning av avtalet så har företaget ingen rätt att kräva att du kommer in till gymmet och signerar utan ett meddelande via mejl om att du önskar att avsluta medlemskapet ska räcka.

Jag hoppas att detta gav dig svar på din fråga.

Med vänlig hälsning,

Ellen Widgren Axmark
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Avtal (1565)
2021-11-30 Betala vid missad vaccinationstid
2021-11-29 Blir ett kontrakt ogiltigt om man endast skriver ett av sina två efternamn?
2021-11-28 Eventuellt avtalsbrott
2021-11-22 Tolkning av uppsägningsklausul

Alla besvarade frågor (97596)