FrågaAVTALSRÄTTAvtal03/05/2019

Automatisk förlängning av avtal mellan näringsidkare

Eniro ringde upp och vi kom överens om en lösning för en enkel presentation på nätet med sökord, detta var 2018-03-22.

Vi fick en orderbekräftelse och sedemera en faktura, som vi självklart betalade.

2019-03-25 kommer fakturan på min mail för 2019,det trots att jag inte beställt något i år.

Eniro hävdar då att vi har ingått ett löpande avtal 2018-03-22 där vi har 3 månaders uppsägningstid och att det kommer att löpa på tills vi säger upp avtalet.

Kan detta stämma att Eniro ej behöver skicka ut en ny förfrågan eller ta en ny kontakt med oss om en eventuell ny medverkan.

Jag representerar ett företag och frågar ej som privatperson.l

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Jag uppfattar din fråga som att företaget du representerar ingick ett avtal med en säljare för drygt ett år sedan. Nu har säljaren skickat en ny faktura för en ny avtalsperiod och hävdar att avtalet kommer fortsätta löpa tills det sägs upp. Du undrar som säljaren inte borde ha kontaktat er innan den nya avtalsperioden inleddes.

Var det överenskommet att avtalet skulle förnyas behöver säljaren inte kontakta er

Det finns ingen generell reglering för hur automatiska förlängningar av avtal ska bedömas. Enligt nuvarande reglering tillämpas dock en bestämmelse enligt vilken ett avtalsvillkor får jämkas eller lämnas utan avseende om villkoret är oskäligt (36 § avtalslagen). Vid en sådan bedömning ska hänsyn tas till avtalets innehåll, omständigheterna vid avtalets uppkomst och senare inträffade omständigheter samt omständigheterna i övrigt.

En automatisk förlängning av ett avtal kan i vissa situationer vara ett oskäligt avtalsvillkor. I ett fall ansågs ett avtal om automatisk förlängning av ett gymkort med tolv månader vara oskäligt när gymmet inte hade skickat en påminnelse om förlängningen till kunden (NJA 2012 s. 776). Däremot gällde fallet en konsument och Högsta domstolen lade i sin bedömning stor vikt vid att kunden var en konsument. Det är klart att näringsidkare inte kan ha samma skydd som konsumenter i fråga om sådana avtal och att det kan ställas högre krav på näringsidkare.

Svaret på din fråga är att det generellt sett inte krävs att säljaren skickar ut en ny förfrågan om ett annat företag vill förlänga ett löpande avtal eller inte, ifall förlängningen omfattades av det ursprungliga avtalet. Det bör inte heller generellt finnas något krav på att säljaren skickar ens en påminnelse. Var det däremot aldrig överenskommet att avtalet skulle förlängas automatiskt, har säljaren ingen rätt att ensidigt besluta att avtalet ska förlängas.

Villkoret kan vara oskäligt på andra grunder

Det kan vara så att villkoret är oskäligt om det inte framgick tydligt att avtalet skulle förlängas efter ett år. Om du som köpare inte hade förstått att avtalet skulle förlängas och det på grund av att säljaren varit vilseledande eller mycket otydlig, kan villkoret jämkas eller lämnas utan avseende. Ett avtalsvillkor om automatisk förlängning med tolv månader ska vara tydligt och båda parter bör vara väl medvetna om det när avtalet ingås, för att det ska vara giltigt.

Sammanfattning

Det finns inget krav på att säljaren ska kontakta er och fråga om ni vill förlänga avtalet, ifall det var överenskommet i avtalet från början att det skulle förlängas då. Fanns det däremot ingen överenskommelse om automatisk förlängning av avtalet får säljaren inte ensidigt bestämma att det ska förlängas.

Fanns det ett villkor om förlängning i avtalet, men det var mycket otydligt eller säljaren agerat vilseledande, är avtalsvillkoret inte giltigt.

Hoppas detta var svar på din fråga. Har du fler frågor är du välkommen att höra av dig!

Vänligen,

Gustav ÖstlundRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”