Fullmakt vid avvecklingen av ett dödsbo

FRÅGA
En god vän till mig har dött, och hans änka förstår svenska, men har svårt när det blir formellt språk. Jag lovade på min väns dödsbädd att jag skulle hjälpa henne - och jag har med hennes och hans dotters goda medgivande därför hjälpt till med begravningsarrangemangen och rent praktiska saker, som att se till att räkningar (hyra, el osv.) styrs om från min väns konto till hans fru. I samband med att jag beställt begravningen har jag även tagit på mig ett betalningsansvar. Begravningsbyrån har beställt dödsbevis och utfärdat ett vårdnasintyg. Hindra att transaktioner sker via autogiro från kontot, gick jag till banken för att be dem terminera de autogireringar som i nuläget görs. De vägrade dock, med hänvisning att endast änkan har rätt att göra detta. Enligt begravningsbyrån är skall jag ha rätt att betala räkningar som kommer i min väns namn och även häva autogireringar, Jag har självklart inte rätt att ta ut eller överföra summor från kontot. Det är inget problem egentligen, förutom att det kan vara jobbigt för hans änka att följa med mig och göra detta (pga. de känslor som väcks), men då vi även har samma bank för vårt företag så blir jag lite orolig: Har de inte koll på juridiken? Så jag undrar nu vad som gäller...
SVAR

Hej,

och tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga. Reglerna rörande företrädesrätten för ett dödsbo hittar du i ärvdabalken (ÄB). Den hittar du här .

Som jag förstår dig så har du frivilligt tagit på dig ansvaret att hjälpa änkan med att avveckla den avlidnes förehavanden och detta med hennes samt den avlidnes dotters goda minne. Det är detta jag utgår ifrån i min utredning.

Rättsläget

När en person avlider skapas en juridisk person: ett dödsbo. Det företräds av dödsbodelägarna ÄB 18:1. Dödsbodelägarna är – lite förenklat – de som skall ärva den avlidne ÄB 18:1. Utifrån det som du beskriver kan jag inte riktigt ta ställning till om det är en gemensam dotter eller enbart den avlidnes dotter, därför lämnar jag det osagt exakt vilka det är som är dödsbodelägare – dock är det rimligt att utgå ifrån att hustrun är dödsbodelägare, detta då hon är det i normalfallet ÄB 18:1. Det är dödsbodelägarna som gemensamt måste agera för att exempelvis avsluta autogireringar, varför det som banken sade till dig är korrekt.

Skulle du vilja kunna avsluta dessa autogireringar, utan att dödsbodelägarna följer med till banken, föreslår jag att dödsbodelägarna ger dig en skriftlig fullmakt att på dödsboets vägnar utföra denna syssla. Att tänka på då är att de olika bankerna ställer olika krav på hur fullmakten skall utformas se exempelvis här och här

Lawline har samarbete med kunniga jurister på familjerättens område och skulle du behöva hjälp med en mer djuplodande utredning eller med att upprätta relevant fullmakt kan du vända dig till dem här.

Bästa hälsningar

Mattias Olsson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (829)
2020-07-13 Husägare och barnens arv?
2020-07-09 Kan jag ärva min makes skulder på hans enskilda egendom?
2020-07-09 Ärver en förälder sitt barn även om de inte haft någon kontakt?
2020-07-05 Gåvor och testamente - generellt

Alla besvarade frågor (81863)