Att tolka lagar, grundlagens företräde och kontroll över myndigheter

Hej. Jag är lite nyfiken på vart i lagboken det står att lagen är tolkningsbar.

Tänker mest på socialtjänstlagen eller jordabalken där det står ordagrant att kommunen är skyldig att tillhandahålla bostäder åt sina invånare.

Har sett flera dommar där domstolen har sagt att lagen är tolkningsbar och kommunen är inte alls skyldig att tillhandahålla bostäder. Dock hittar jag nada I lagboken om att lagen är tolkningsbar..

Fråga 2

Om nu lagen är tolkningsbar så gäller väl det alla och inte endast domstolar?

T.ex jag tolkar lagen ordagrant då det står i klartext att kommunen ska tillhandahålla bostäder åt sina invånare.

Fråga 3..

Grundlagar...

Är det bara skitsnack eller väger dom tyngre. Tänkte direkt på att Sveriges domstolar inte behöver följa diskrimineringslagen som är en grundlag.

Whats the point med grundlagar om dom inte väger mer än slarvigt ihopsatta lagar som t.ex gymnasielagen..

Börjar kännas mer och mer som att vi lever i en dold diktatur...

Fråga 4..

Vem är det som är ytterst ansvarig för myndigheter? Staten, regeringen eller ingen?

Lawline svarar

Hej!
Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

1. Det finns ingen specifik lagregel som säger att lagen är tolkningsbar. Däremot så är myndigheter och domstolar skyldiga att tillämpa en lagregel, även om den är exempelvis vag eller otydligt formulerad. Det i sin tur resulterar i att lagen måste tolkas. Det finns flera olika metoder för att göra en sådan tolkning.

2. Teoretiskt sett kan vem som helst självklart tolka lagen men i slutet av dagen är det trots allt domstolens tolkning som kommer att gälla.

3. Grundlag går före lag, detta framgår av 11 kap. 14 § andra stycket regeringsformen. Diskrimineringslagen är däremot inte en grundlag!

4. Myndigheter och domstolar kontrolleras! De kontrolleras av Justitieombudsmannen som är Riksdagens ombudsmän. Justitieombudsmannens uppgift är att kontrollera att myndigheter och domstolar utför sitt arbete i förenlighet med gällande rätt.


Vänliga hälsningar,

Jessica JacobRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Offentlig rätt och Allmänt om lagar och regler? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo