Att tolka lagar, grundlagens företräde och kontroll över myndigheter

FRÅGA
Hej. Jag är lite nyfiken på vart i lagboken det står att lagen är tolkningsbar.Tänker mest på socialtjänstlagen eller jordabalken där det står ordagrant att kommunen är skyldig att tillhandahålla bostäder åt sina invånare. Har sett flera dommar där domstolen har sagt att lagen är tolkningsbar och kommunen är inte alls skyldig att tillhandahålla bostäder. Dock hittar jag nada I lagboken om att lagen är tolkningsbar..Fråga 2Om nu lagen är tolkningsbar så gäller väl det alla och inte endast domstolar?T.ex jag tolkar lagen ordagrant då det står i klartext att kommunen ska tillhandahålla bostäder åt sina invånare. Fråga 3..Grundlagar...Är det bara skitsnack eller väger dom tyngre. Tänkte direkt på att Sveriges domstolar inte behöver följa diskrimineringslagen som är en grundlag.Whats the point med grundlagar om dom inte väger mer än slarvigt ihopsatta lagar som t.ex gymnasielagen..Börjar kännas mer och mer som att vi lever i en dold diktatur...Fråga 4..Vem är det som är ytterst ansvarig för myndigheter? Staten, regeringen eller ingen?
SVAR

Hej!
Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

1. Det finns ingen specifik lagregel som säger att lagen är tolkningsbar. Däremot så är myndigheter och domstolar skyldiga att tillämpa en lagregel, även om den är exempelvis vag eller otydligt formulerad. Det i sin tur resulterar i att lagen måste tolkas. Det finns flera olika metoder för att göra en sådan tolkning.

2. Teoretiskt sett kan vem som helst självklart tolka lagen men i slutet av dagen är det trots allt domstolens tolkning som kommer att gälla.

3. Grundlag går före lag, detta framgår av 11 kap. 14 § andra stycket regeringsformen. Diskrimineringslagen är däremot inte en grundlag!

4. Myndigheter och domstolar kontrolleras! De kontrolleras av Justitieombudsmannen som är Riksdagens ombudsmän. Justitieombudsmannens uppgift är att kontrollera att myndigheter och domstolar utför sitt arbete i förenlighet med gällande rätt.


Vänliga hälsningar,

Jessica Jacob
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?