Att testamentera bostadsrätt till juridisk person

2016-02-26 i Testamente
FRÅGA
HejJag har en bostadsrättslägenhet. Nu undrar jag hur man gör när man skriver testamente.Jag har inga arvingar och vill ge min kvarlåtenskap till en fond. Går det att testamenterade pengar den är värd till fonden eller är det till bostadsrättsföreningen köparen skall betala?Det är ju mina pengar och jag borde väl ha rätt att använda dem som jag vill? Finns det någraregler? Tacksam för svar.
SVAR

Hej och tack för din fråga!

Utifrån din redogörelse så är det något oklart vad exakt du vill göra. Jag uppfattar det som att du antingen vill sälja bostadsrätten och testamentera ersättningen till fonden, eller testamentera själva bostadsrätten.

Jag förutsätter att du med ”fond” avser ett fondbolag eller stiftelse. Att testamentstagaren är ett bolag eller en stiftelse har ingen betydelse, eftersom både fysiska och juridiska personer kan vara testamentstagare, varav både bolag och stiftelser är juridiska personer.

För att upprätta testamente så måste ett antal formkrav iakttas. Det ska upprättas skriftligen med två vittnen, varav du i egenskap av testatrix ska underskriva testamentet i vittnenas närvaro. Vittnena måste också bestyrka med sina namn och känna till att det rör sig om ett testamente, samt inte vara under femton år eller lida av psykiska störningar som hindrar dem från att förstå innebörden av vittnesbekräftelsen. Vittnena bör också göra en anteckning om yrke, hemvist och intyg för tidpunkten om bevittnandet. Vittne får inte heller vara din make, sambo, någon i upp- eller nedstigande släktskap (exempelvis farmor eller dotter), svåger, svägerska eller syskon. Eftersom du påstår att du saknar arvingar så förutsätter jag dock att du inte har vare sig bröstarvingar, föräldrar, syskon, farföräldrar, morföräldrar, make, svågrar eller svägerskor i livet. Med andra ord behöver du endast se till så att du inte väljer en eventuell sambo, eller ledamot i styrelsen hos det testamentstagande bolaget eller stiftelsen, som vittne. Detta framgår av Ärvdabalk (1958:637) 10:1, 10:2 första stycket och 10:4 första och andra styckena.

I fråga om den ersättning som du erhåller vid överlåtelse av bostadsrätten genom försäljning så kan du testamentera den utan att ta hänsyn till bostadsrättsföreningen. Om du däremot testamenterar själva bostadsrätten så aktualiseras ett antal regler i Bostadsrättslag (1991:614). Eftersom bostadsrätten övergår till en ny förvärvare så har bostadsrättsföreningen att pröva om testamentstagaren ska antas som medlem i föreningen. Som huvudregel så ska en förvärvare antas som medlem om denne uppfyller villkoren för medlemskap i bostadsrättsföreningens stadgar och föreningen skäligen bör godta denne som bostadsrättshavare. Skälighetsbedömningen tar här sin utgångspunkt i bland annat förvärvarens förmåga att betala löpande månadsavgifter och syftet med förvärvet (Bostadsrättslag 2:3 första stycket). Eftersom förvärvaren är en juridisk person i detta fall så har bostadsrättsföreningen dock möjlighet att vägra inträde till föreningen såvida det rör sig om en bostadsrätt som inte är avsedd för fritidsändamål, även om förvärvaren uppfyller stadgarnas krav och klarar skälighetsbedömningen (Bostadsrättslag 2:4 första stycket). Det innebär att bostadsrättens ekonomiska värde tillkommer testamentstagaren, men att denne inte får utöva själva bostadsrätten. Om förvärvaren på detta sätt inte antas till medlem så får bostadsrättsföreningen, med hänseende till att bostadsrätten har övergått till förvärvaren genom testamente, uppmana denne att visa upp att någon som inte får förnekas medlemskap har förvärvat bostadsrätten och sökt medlemskap inom sex månader från uppmaningen. Om testamentstagaren inte följer uppmaningen inom denna frist så får bostadsrätten säljas tvångsvis för testamentstagarens räkning (Bostadsrättslag 6:2). Ansökan om tvångsförsäljning görs av bostadsrättsföreningen hos Kronofogdemyndigheten (Bostadsrättslag 8:1).

Med andra ord så är det fullt möjligt att testamentera bostadsrätten till en stiftelse eller ett fondbolag. Eftersom testamentstagaren i detta fall är en juridisk person så finns dock risken att bostadsrättsföreningen nekar förvärvaren medlemskap i föreningen, och därefter uppmanar denne att inhämta en ny förvärvare och ansöker om tvångsförsäljning. Däremot tillkommer bostadsrättens ekonomiska värde testamentstagaren, även om denne nekas medlemskap i föreningen och genomgår en tvångsförsäljning.

Jag hoppas att detta svar i någon mån har klargjort läget. Om du önskar hjälp med att upprätta testamentet eller mer fördjupad vägledning i frågan så är du varmt välkommen att ta kontakt med vår samarbetspartner Familjens Jurist via http://lawline.se/boka.

Med vänlig hälsning
Daniel Nykvist
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Testamente (2730)
2021-01-24 Vem ärver när en testamentstagare är avlidet?
2021-01-24 Kan jag göra mitt syskon arvslöst genom testamente?
2021-01-23 Kan testamente skrivas för att skydda en sommarstuga?
2021-01-23 När är arv ett legat?

Alla besvarade frågor (88421)