Att testamentera bort syskons arvsrätt till förmån för makes särkullbarn

2015-05-27 i Testamente
FRÅGA
Hej!Jag har en dotter i ett tidigare äktenskap. Jag och min nuvarande fru har skrivit ett testamente, där det står att min fru skall sitta kvar i orubbat bo, om jag går bort först, och att min dotter skall ärva alla våra tillgångar efter oss, när även min fru har gått bort. Min fru har två syskon. Har hennes syskon någon arvsrätt efter henne, fast vi har skrivit i testamentet att min dotter skall ärva allt efter oss?Om så skulle vara fallet, kan man på något sätt göra så min dotter ärver allt?
SVAR

Hej och tack för din fråga!

När någon dör fördelas hans eller hennes tillgångar till släktingarna enligt den arvsordning som är fastställd i ärvdabalken (ÄB). I första hand ärver bröstarvingar, se 2 kap. 1 § ÄB. Finns det inga bröstarvingar ärver arvlåtarens föräldrar, och om föräldrarna är avlidna ärver arvlåtarens syskon, eller syskonens barn om syskonen är avlidna, se 2 kap. 2 § ÄB. Lever ingen av de ovan uppräknade ärver den avlidnes mor- och farföräldrar, se 2 kap. 3 § ÄB.

Om man vill ändra på arvsordningen kan man göra detta genom att skriva ett testamente. Makar ärver alltid varandra och gemensamma barn får ut sitt arv först när båda föräldrarna avlidit, se 3 kap. 1 § ÄB. Det finns således ingen anledning att skriva ett testamente makar emellan, för att få sitta i ”orubbat bo” så länge det bara finns gemensamma barn. Vill man att arvegodset ska vara barnens enskilda egendom efter båda makarnas död måste detta regleras i testamente. Emellertid om den först avlidne har barn från tidigare förhållande, så kallade särkullbarn, har dessa dock rätt att få ut sitt arv genast, se 3 kap. 1 § ÄB. Genom ett testamente kan makarna begränsa den rätten till enbart laglotten, det vill säga hälften av vad arvet skulle varit utan testamente, se 7 kap. 1 § ÄB.

Således kan ett testamente, om man så vill, göra alla eller vissa av släktingarna arvlösa. Det enda man inte kan testamentera bort är bröstarvingarnas laglott. Således har ni genom att ange i testamentet att din dotter ska ärva även din frus kvarlåtenskap gjort din frus syskon arvlösa till förmån för din dotter, vilket är fullt möjligt enligt lag.

Skulle du avlida först har din dotter, i form av särkullbarn, rätt att få ut sin laglott direkt, se 3 kap. 1 § ÄB, om inte din dotter avstår sitt arv till förmån för din fru enligt 3 kap. 9 § ÄB. Avlider din fru först kommer du ärva allt genom makes arvsrätt, och din dotter kommer få ut sitt arv först efter att du har avlidit, se 3 kap. 1 § ÄB.

Så svaret på din fråga är nej, din frus syskon kommer inte ärva efter din fru när ni har skrivet ett testamente att hela kvarlåtenskapen ska tillfalla din dotter.

ÄB hittar du här.

Vänligen,
Linda Davidsson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Testamente (2553)
2020-08-07 Vad innebär det att ärva en laglott?
2020-08-06 Kan jag ändra mitt testamente eller måste jag upprätta ett nytt?
2020-08-06 Kan ett testamente till fördel för den efterlevande maken upprättas?
2020-08-04 Kan min avlidne partners son avstå arv om sekundoförordnande?

Alla besvarade frågor (82658)