FrågaARVS- OCH TESTAMENTSRÄTTLaglott30/11/2019

Att testamentera bort särkullbarns arvslott

Hej! Vi är gifta, har inga gemensamma barn men min man har en dotter. Kan vi avtala om vår villa som legat dvs att den inte ingår i arvet om min man går bort? Innebär det då att allt utom villan delas lika mellan hans barn och mig? Tänker att på detta sätt behövs ingen livförsäkring (vilket blir dyrt när man fyller 60+) för att säkra att jag kan lösa ut hans barn? Om jag går bort före honom ärver han villan efter mig på vanligt sätt antar jag.

Lawline svarar

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Vid din makes död så kan hans dotter välja att ta ut sitt arv direkt eller avstå det till förmån för dig, hon får då vänta ut sitt arv till den dag du avlider (3 kapitlet 1 § Ärvdabalken).

Din makes dotter ärver enligt lag hel hans kvarlåtenskap (2 kapitlet 1 § Ärvdabalken). Din mans kvarlåtenskap består av dels hans enskilda egendom och dels ert sammanlagda giftorättsgods med avdrag för skulder delat på två.

Genom testamente kan en del av kvarlåtenskapen bli legat, alltså inte ingå i dotterns arv. Dock bara till den del att villans värde understiger hälften av kvarlåtenskapen. Hälften av kvarlåtenskapen efter din man utgör nämligen dotterns laglott, laglotten kan inte avtalas bort med testamente (7 kapitlet 1 § Ärvdabalken).

Förenklat räkneexempel förutsatt att ni inte har några skulder:

Villan är värd 2 miljoner, din makes del av detta är 1 miljon (förutsatt att ni äger till 50 %).

Ert övriga giftorättsgods (gemensam egendom) har ett sammantaget värde om 4 miljoner.

Din make har ingen enskild egendom

Din makes kvarlåtenskap är då 1 miljon+2 miljoner = 3 miljoner.

Hälften av detta utgör dotterns laglott, laglotten är då 1,5 miljoner.

1,5 miljoner kan testamenteras bort, vilket innebär att makens del av huset (1 miljon) kan testamenteras till dig utan problem.

Avlider du innan din make så ärver han hela din kvarlåtenskap, förutsatt att du inte har några egna barn (3 kapitlet 1 § Ärvdabalken).

Hoppas att du har fått svar på din fråga, annars är du välkommen att ställa en ny.

Hälsningar,

My ÖhmanRådgivare
Hittade du inte det du sökte?