FrågaFAMILJERÄTTSambo och samboavtal31/10/2013

Att tänka på vid upprättande av samboavtal

Hej, min dotter och hennes kille vill flytta ihop och planerar att köpa en ny lägenhet.. Min dotter kommer att betala mycket större andel av priset för den nya lägenheten kontant och killen mycket mindre och dessutom ta lån till sin del. De vill skriva samboavtal som innebär att lägenheten inte ingår i en eventuell bodelning enligt 50/50 metoden utan att var och en äger de andelar som motsvarar var och ens insats. Finns det något mer man skall tänka på för att skydda hennes kapital om förhållandet skulle spricka?

Lawline svarar

Hej och tack för din fråga,

Att de ska skriva ett samboavtal är en bra lösning på ert problem. Att uttryckligen reglera exakt hur mycket var och en äger av lägenheten är också en bra idé ifall det skulle uppstå problem vid en eventuell separation. När de skriver ett samboavtal kan det även vara bra att ta upp övriga bitar som kan orsaka bråk ifall de skulle flytta isär, exempelvis att göra en lista över vem som tillför vad till lägenheten (möbler och andra saker). Möbler, köksutrustning och andra saker som är införskaffade för att användas gemensamt i hemmet kommer annars att delas lika vid en bodelning (samboegendom). En bodelning måste dock begäras av någon av samborna.

En ytterligare sak att fundera kring är att upprätta avtalet skriftligt och med vittnen. Varken vittnen eller skriftlighet är krav för att avtalet ska anses vara giltigt, men är ändå att rekommendera ifall någon av samborna skulle hävda att deras underskrift är förfalskad vid en separation, eller att ett avtal över huvud taget inte existerar. 

Eftersom sambor inte ärver varandra kommer du och din dotters pappa att ärva henne ifall hon skulle gå bort. Ifall hon vill att hennes kille ska ärva henne, och vice versa, måste detta regleras i ett testamente. Testamenten har särskilda formkrav, se mer om det i ärvdabalken kapitel 10 (https://lagen.nu/1958:637#K10).

Lycka till!

Vänligen,

Lawline RådgivareRådgivare