FrågaAVTALSRÄTTAvtal23/02/2018

Att tänka på när man skriver avtal

Bra innehållspunkter i ett avtal?

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Det finns mycket saker att tänka på när man upprättar (skriver) ett avtal. Vad ett avtal bör/ska innehålla kan variera beroende på vad det är för typ av avtal som man ska upprätta. Det viktigaste som bör vara med är ''avtalets grundstenar''; vad, vem, när, hur, var och till vilket pris.

Vad - Vad har respektive part åtagit sig att göra?
Vem - Vilka parter har ingått avtalet?
När - När ska respektive part fullgöra sin prestation?
Hur - Hur skall betalningen ske? Hur ska prestationen utföras/fullföljas?
Var - Var ska respektive part fullgöra sin prestation?
Pris - Pris för prestationen?

Utöver dessa ''grundstenar'' kan det även vara viktigt att ange vad som händer om avtalet inte fullföljs eller om betalning inte erhålls eller om det till exempel är fel i varan/tjänsten. Eller vad konsekvenserna blir om det uppstår försening och vad eller vem man ska vända sig till om en tvist uppstår.

Det kan även vara smart att som första punkt ange vad bakgrunden och syftet med avtalet är. Det gör det lättare, till exempel för en domstol, att förstå avtalet om något skulle bli tvistigt i framtiden.

Som sagt så kan innehållspunkterna i ett avtal skilja sig från avtal till avtal. Mitt råd till den som ska upprätta ett avtal är att man bör försöka tänka på allt som är av betydelse för avtalet och sedan utifrån det forma ett avtal. Behöver man hjälp så kan man höra av sig till våra jurister här på Lawline eller ta hjälp av färdiga standardavtal/avtalsmallar.

Vänligen,

Claudia LienertRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Avtalsrätt och Avtal? Vi hjälper dig till fast pris!

Avtalsgranskning4995 kr

Få ett avtal granskat av en utbildad jurist. Avtalet ska vara på svenska och får vara max 7 sidor långt. Juristen granskar avtalet och återkopplar till dig med skriftlig feedback. Vid behov i form av förslag på ändringar, tillägg och justeringar, samt rådgivning.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning