Att tänka på när du ärver aktier

2019-02-06 i Bolag
FRÅGA
Ärva 49% av ett aktiebolag vad innebär det?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Att ärva 49% av ett aktiebolag innebär att du kommer ärva 49% av aktierna i bolaget. En aktie är en ägarandel i företaget som ger den som äger aktien vissa rättigheter.

Om företaget går med vinst och väljer att dela ut vinsten till aktieägarna kommer du ha rätt till 49% av bolagets utdelning.

Om alla aktier har samma röstvärde kommer du ha 49% av rösterna på bolagsstämman där viktiga beslut tas, detta innebär alltså att du kommer att vara i minoritet. I de flesta beslut bestämmer majoriteten men som minoritetsägare har du i vissa frågor lagstadgade rättigheter, exv. vid ändring av bolagsordningen (7:42 aktiebolagslagen) eller vid tillsättande av minoritetsrevisor (9:9 aktiebolagslagen).

Som aktieägare har du inga skyldigheter gentemot bolaget. Det finns inte någon arvsskatt att ta hänsyn till, men det är viktigt att komma ihåg att betala skatt för den kapitalinkomst som man tjänar från aktiebolaget.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Oscar Lado
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Bolag (620)
2020-02-23 Kan man starta ett AB om man har betalningsanmärkningar??
2020-02-21 Vem skriver på ett avtal för ett aktiebolags räkning?
2020-02-17 Beslut om styrelsearvoden
2020-02-16 Kan man köpa ut en annan aktieägare, byta ut en jävig revisor och hindra en vinstutdelning?

Alla besvarade frågor (77317)