Att tänka på när du ärver aktier

2019-02-06 i Bolag
FRÅGA
Ärva 49% av ett aktiebolag vad innebär det?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Att ärva 49% av ett aktiebolag innebär att du kommer ärva 49% av aktierna i bolaget. En aktie är en ägarandel i företaget som ger den som äger aktien vissa rättigheter.

Om företaget går med vinst och väljer att dela ut vinsten till aktieägarna kommer du ha rätt till 49% av bolagets utdelning.

Om alla aktier har samma röstvärde kommer du ha 49% av rösterna på bolagsstämman där viktiga beslut tas, detta innebär alltså att du kommer att vara i minoritet. I de flesta beslut bestämmer majoriteten men som minoritetsägare har du i vissa frågor lagstadgade rättigheter, exv. vid ändring av bolagsordningen (7:42 aktiebolagslagen) eller vid tillsättande av minoritetsrevisor (9:9 aktiebolagslagen).

Som aktieägare har du inga skyldigheter gentemot bolaget. Det finns inte någon arvsskatt att ta hänsyn till, men det är viktigt att komma ihåg att betala skatt för den kapitalinkomst som man tjänar från aktiebolaget.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Oscar Lado
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Bolag (525)
2019-03-24 Styrelseledamot/delägare fakturerar från aktiebolag till annat egenägt bolag
2019-03-24 Vem beslutar om styrelseledamots och VD:s lön i ett privat aktiebolag?
2019-03-20 Klander av bolagsstämmobeslut om vinstutdelning
2019-03-15 Aktieägares rättigheter och skyldigheter

Alla besvarade frågor (67058)