Att svara inom föreskriven tid

Hej jag har varit i SKÄRHOLMEN med lawer, han sa att jag skulle ring. Sista brev. förvaltningsrätten. mål nr / 4753-14. Enhet 12 Måste jag svarar inom EN vecka. Imorgon har jag tid med läkaren kl. 10 jag ring efter.ps jag har Dyslexi med svårighet. Jag hoppas ni förstår son jag har skrivit

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Som jag tolkar din fråga så har du fått ett brev från förvaltningsrätten där det står skrivet att du måste svara inom en vecka och din fråga är om du måste svara inom en vecka. Det framgår inte i din fråga vad du ska svara på. Är det frågan om en ansökan, ett överklagande, en anmälan? 

Den lag som blir tillämplig i ditt fall är Förvaltningsprocesslagen, https://lagen.nu/1971:291. Enligt 5 § FPL står det att om en ansökan eller ett överklagande innehåller en sådan brist att handlingen inte kan läggas till grund för prövning i sak, ska rätten förelägga sökanden eller klaganden att inom viss tid avhjälpa bristen, annars avvisas din talan. Enligt 6 § tas ett mål inte upp till prövning om en ansökan, ett överklagande eller en annan åtgärd som inleder ett mål inte har skett inom föreskriven tid. Du måste alltså svara inom den föreskrivna tiden.

Du skriver att du har ett juridiskt ombud, jag skulle råda dig att kontakta honom med dina frågor angående ditt ärende.

Jag hoppas jag har uppfattat dig rätt, din frågeställning är lite oklar. Om det skulle vara något mer du undrar över eller om du ytterligare vill förtydliga din fråga är du välkommen att kontakta mig igen så ska jag göra mitt allra bästa för att hjälpa dig.

Ellinor SvenssonRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”