Att stjäla av misstag

FRÅGA
Jag handlade i en butik och använde självscanning. När jag skulle checka ut fick jag avstämning. Jag kände på mig att jag ev hade missat något då jag hade med mig min bebis som varit väldigt missnöjd hela tiden och skrikit en heldel. Jag hade missat, vet dock inte hur mycket. Han korrigerade bara och jag fick betala och packa mina varor och lämna butiken. Ingen sa något alls till mig. Sen nästa gång jag kommer dit ska jag hämta en scanner och då står det "kontakta personal" vilket jag gör. Då säger hon att jag blivit avstängd för all framtid + polisanmäld! Jag blir helt kall och förstår ingenting.. varför sa han inget som kom på de i självscanningrn? Vad kommer hända nu? Jag har inte träffat någon polis elelr varit på förhör eller något.. Det var aldrig min mening och stjäla, så jag skämms som fan nu! Blev helt fel o jag var för stressad och bebisen som bara skrek. Ingen ursäkt men en förklaring. Är livrädd vad som kommer hända nu?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Har du begått ett brott?

Du anger att du har polisanmälts. Jag utgår därför ifrån att det är stöld du har anmälts för. För att man ska dömas för brottet stöld så krävs det att ett antal krav är uppfyllda. Enligt lag så aktualiseras brottet när en person tar något som tillhör någon annan med uppsåt att tillägna sig saken. Tillgreppet måste även innebära en skada för den som blir bestulen (8 kap. 1 § Brottsbalken).

Utgångspunkten är att det krävs uppsåt för att en gärning ska vara brottslig (1 kap. 2 § Brottsbalken). Det betyder att gärningspersonen, som vidtar en viss handling, måste ha uppsåt att uppnå den effekt som aktualiseras enligt bestämmelsen i lag. Det finns olika typer av uppsåt.

Den första typen av uppsåt är avsiktsuppsåt. När en gärningsperson har avsiktsuppsåt så vidtar han eller hon en handling i syfte att uppnå en viss effekt. Du har inte tagit varorna i syfte att stjäla dem. Avsiktsuppsåt har du därför inte haft. Den andra typen av uppsåt är insiktsuppsåt. Det betyder att en gärningsperson vidtar en handling, inte i syfte att uppnå en viss effekt, men med insikt om att effekten kommer att aktualiseras. Du la ner varorna i din korg utan att scanna dem på grund av att du var distraherad. Du kan därför inte heller anses ha haft insiktsuppsåt. Den sista formen av uppsåt är likgiltighetsuppsåt. Detta betyder att gärningspersonen insåg att det fanns en risk för att något skulle inträffa, men att gärningspersonen var likgiltig inför riskens förverkligande. Återigen så la du ner varorna i din korg utan att inse att du hade glömt att scanna varorna. Du kan därför inte heller anses ha haft likgiltighetsuppsåt. Utifrån den information jag har fått så anser jag inte att du uppfyller kraven för att ha haft uppsåt.

Som jag tidigare angett så krävs det uppsåt för att brottet stöld ska kunna aktualiseras. Det finns vissa brott som inte kräver uppsåt, då finns det istället ett krav på oaktsamhet. Ett sådant exempel är vållande till kroppsskada (3 kap. 8 § Brottsbalken) som är den oaktsamma formen av misshandel (3 kap. 5 § Brottsbalken). För brottet stöld så finns det dock ingen oaktsamhets-variant. Att ta något från en butik av misstag är därför som regel inte brottsligt. Däremot så måste man såklart gå tillbaka och betala för saken när man upptäcker sitt misstag.

Vad kan hända nu?

När en polisanmälan görs och det finns anledning att anta att ett brott har begåtts så ska en förundersökning inledas (23 kap. 1 § Rättegångsbalken). Under förundersökningen så ska det utredas om det finns tillräckligt med bevisning mot en gärningsperson för att åklagaren ska kunna väcka åtal (23 kap. 2 § Rättegångsbalken). När en gärningsperson anses vara skäligen misstänkt för ett brott så ska han eller hon underrättas om det (23 kap. 18 § Brottsbalken). Om åklagaren skulle väcka åtal så skulle det vara åklagarens uppgift att bevisa att du haft uppsåt att stjäla.

Om du är i behov av fortsatt vägledning så är du varmt välkommen att kontakta Lawlines jurister (https://www.lawline.se/boka).

Med vänliga hälsningar.

Felicia Hauzenberger
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Stöld och rån m.m., 8 kap BrB (732)
2021-10-16 Vad ska jag göra när mitt pass blir stulet?
2021-10-01 Stulit varor för 120 kr, vilket brott aktualiseras?
2021-09-30 Personalen drar tillbaka anmälan om snatteri; kommer jag ändå få ett brev hem?
2021-09-29 Tog kompisens ID, är det stöld?

Alla besvarade frågor (96379)