Att söka ensam vårdnad

2017-11-05 i Vårdnadstvist
FRÅGA
Jag har tänkt söka enskild vårdnad. Min son är född -09. Har aldrig träffat sin far.Jag har tagit hand om denn lilla pojk helt själv Fadern lämnade mig vid födseln. Hur ser mina chanser ut.Jag vill kunna besluta i tex juridiskt, pass o flytt mm.Kommer det bli process?
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Det är svårt för mig att uttala mig om dina chanser till att få ensam vårdnad då det är många faktorer som spelar in. Bestämmelser om vårdnad hittar du i 6 kap. föräldrabalken. Det jag kan säga är att det kommer att bli en process i den meningen att en talan om ändring av vårdnad ifrån dig prövas av domstolen.

Vid en bedömning av vårdnaden så utgår domstolen alltid ifrån barnets bästa (6 kap. 2 a § 1-3 stycket föräldrabalken). Huvudregeln när det kommer till vårdnad är att den ska vara gemensam vilket innebär att det måste finnas någon eller några omständigheter för att en ensam vårdnad ska ske. Ensam vårdnad är alltså ett undantag som måste vara motiverat. Det domstolen tittar på är bland annat lämpligheten som vårdnadshavare, vårdnadshavarnas relation sinsemellan och om båda föräldrarna vill vara vårdnadshavare (se 6 kap. föräldrabalken, däribland 6 kap. 5§ 1-3 stycket föräldrabalken och 6 kap. 7 § 1-4 stycket föräldrabalken samt även rättsfallen NJA 2007 s. 382 och NJA 2000 s. 345). Om din sons far inte vill vara vårdnadshavare och du inte vill ha gemensam vårdnad kan nämligen domstolen inte bestämma att ni ska ha gemensam vårdnad (6 kap. 5 § 2 stycket föräldrabalken).

Jag hoppas att du känner att du fått din fråga besvarad, om det skulle vara något som är otydligt eller om du har fler frågor är du varmt välkommen att återkomma!

Vänligen,

Ronja Westlin
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Vårdnadstvist (860)
2021-09-03 Kan en förälders umgängesrätt stoppa den med ensam vårdnad att flytta med sitt barn?
2021-08-31 När kan man ändra vårdnad och när har man rätt till underhållsbidrag?
2021-08-31 Gemensam vårdnad när en av vårdnadshavarna flyttar utan samtycke
2021-08-25 Om pappan vill ha gemensam vårdnad

Alla besvarade frågor (95698)