Att skänka, låna ut och bjuda på alkohol.

FRÅGA
Fråga gällande alkohollagen.Enligt 3 kap. 9 § andra stycket alkohollagen får alkoholdrycker inte lämnas som gåva eller bjudas den som inte har fyllt 20 år.Fråga: Vad är skillnaden mellan att lämna en alkoholdryck som gåva och att bjuda någon på en alkoholdryck?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline.

Att lämna en alkoholdryck som gåva eller lån har ingen annan betydelse än vad paragrafen ger vid handen. Det är helt enkelt ett förbud mot själva transaktionen. Det är alltså inte tillåtet att förse en person under 20 år med alkohol bara för att man inte tar betalt. Förbudet mot att bjuda på alkohol tar mer sikte på själva förtäringen av drycken. Vad som menas med att bjuda blir även tydligare om man läser tredje stycket i samma paragraf.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Måns Hellberg
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Allmänt om lagar och regler (796)
2021-01-20 Hur får man jaktlicens?
2021-01-17 Är det olagligt att vara folkbokförd på en annan adress än den man bor på?
2021-01-15 Krävs tillstånd vid användning av offentlig plats?
2021-01-13 10 personer i fjällstuga - tillåtet enligt nya pandemilagen?

Alla besvarade frågor (88365)