Att sälja sitt hus för ett underpris till sitt ena barn kan räknas som gåva och därmed presumeras vara förskott på arv

2020-03-04 i Förskott på arv
FRÅGA
Är frånskild man med två vuxna barn.Äger ett sommarställe som jag köpte efter skilsmässan. Kan jag nu sälja det till ett av barnen?Priset hamnar under marknadspriset.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att du ensam äger ett sommarställe som du nu vill sälja till ditt ena barn för ett underpris, och undrar om du kan göra det.

Svar

Det finns ingen lag som säger att du, om du är ensam ägare till ett hus inte får sälja det till ett pris under marknadsvärdet till ditt barn. Däremot så kommer det enligt svensk arvsrätt att räknas som en gåva om du säljer huset billigare än vad marknadsvärdet är och därav kommer det att presumeras att det är ett förskott på arvet efter dig (6 kap. 1§ ÄB). Om du inte vill att det ska vara ett förskott på arvet efter dig så kan du skriva ett gåvobrev till ditt barn, där det uttryckligen står att gåvan inte ska räknas som förskott på arv, då bryts presumtionen. Jag rekommenderar dig varmt att anlita en jurist för att skriva ett gåvobrev, så att det formuleras just efter dina förutsättningar.

Rättsutredning

Rätt att sälja sin fastighet till underpris

Det finns ingen lag som hindrar dig från att sälja din fastighet till under marknadsvärdet, så länge du är ensam ägare till sommarhuset. Då är det helt upp till dig att bestämma vem du vill sälja huset till och till vilket pris. Däremot kan det i ditt fall komma att påverka dina barns framtida arv, vilket jag ska förklara närmare i rubriken under.

Att sälja en fastighet till underpris till ditt barn kan räknas som förskott på arv

Om en förälder ger sitt barn en gåva så presumeras det vara ett förskott på arv (6 kap. 1§ ÄB). Att sälja ett hus till ett pris som ligger under marknadsvärdet räknas in som en gåva och därmed kommer denna försäljning till ditt ena barn att räknas som förskott på dennes arv ifrån dig. Det innebär att när du går bort så kommer den delen som anses vara gåva av denna försäljning att räknas av ifrån det barnets arvslott, vilket gör att det barnet kommer att få mindre pengar än det andra barnet vid din bortgång. Det blir så i och med att den svenska arvsrätten utgår ifrån att barn ska ärva lika mycket om inget testamente finns (2 kap. 1§ 2 st ÄB).

Värdet på gåvan kommer att räknas enligt vad värdet var när du gav bort den, inte vad värdet skulle ha varit när du går bort.

Om du inte vill att detta ska räknas som förskott på arv så kan du bryta presumtionen genom ett gåvobrev där du uttryckligen skriver att gåvan inte är ett förskott på arv. På det sättet så kommer denna försäljning inte att räknas av på ditt barns arv efter dig.

Barnens laglott är skyddad

En till viktig sak att veta är att dina barns laglott är skyddad, vilket innebär att barnen har en laglig rätt att minst få ut minst halva sin arvslott vid deras förälders bortgång (7 kap. 1§ ÄB). Det innebär att om du har två barn som enda arvingar när du går bort så är deras arvslott 50% av dina tillgångar och deras laglott är därmed 25% av dina tillgångar. Om inget gåvobrev finns för den gåva du skulle ge genom att sälja sommarhuset till underpris så måste det barnet som fick gåvan avräkna gåvan på sin laglott (6 kap. 2§ ÄB).

Mina tips till dig:

-Om du inte vill att detta ska räknas som förskott på framtid arv för det barn som du ska sälja sommarhuset till. Så måste du skriva ett gåvobrev där det uttryckligen står att det inte ska räknas som förskott på arv.

-Jag råder dig att ta hjälp av en jurist för att formulera ett korrekt gåvobrev om du önskar skriva ett sådant. Du kan få hjälp av våra jurister med det om du önskar, det är dock inte gratis. Om du kan önskar boka en tid så kan du göra det här. Om du hellre önskar använda dig av våra avtalsmallar så hittar du en mall för gåvobrev här, till priset av 795 kr.

-Ett annat alternativ är att sälja huset till marknadspris om du vill undkomma att det ska uppstå frågetecken kring arvet när du går bort.

-Om du väljer att sälja huset till underpris, utan ett gåvobrev så kan jag rekommendera dig att prata med ditt barn om att det kommer att räknas som förskott på arvet efter dig så att det inte kommer som en överraskning för barnet när du går bort.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Med vänlig hälsning

Elin Englund
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Förskott på arv (1141)
2020-09-26 Ge fastigheten som gåva till ett av barnen
2020-09-23 Kan det utgöra förskott på arv att skänka pengar till sitt barn barn?
2020-09-23 Vad gäller vid förskott på arv?
2020-09-20 Om man utesluter ett av sina barn från gåva vad sker vid arvsfördelningen?

Alla besvarade frågor (84370)