Att sälja sexuella tjänster är inte brottsligt

Hejj, Jag har en fråga gällande köp av sexuella tjänster. Min kompis har haft det lite tufft i livet och valde att sälja sex. Detta avbröts dock ganska fort, men det hann gå så pass långt att hon fick betalt för att ta emot oralsex av en man. Räknas detta som ett brott? Hon har alltså inte utfört någon sexuell handling själv för pengar, utan endast fått betalt av en främling för att ta emot. Tack för svar!

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Sexualbrott regleras i brottsbalken (1962:700), BrB, 6 kap. Det brott som ligger närmast är köp av sexuell tjänst, BrB 6 kap 11 §. Att låta någon annan utföra en sexuell handling på en rör sig i och för sig om en sexuell tjänst, men som rubriceringen antyder är det dock bara den som köper en sexuell tjänst som kan straffas. Detta framgår av förarbeten (prop 1997/98:55 s 104). Eftersom din kompis har fått betalt är det inte hon som har köpt något, och hon kan således inte straffas. Den som säljer en sexuell tjänst kan inte heller dömas för medhjälp till brottet eller liknande. Mannen kan däremot straffas om han anmäls och döms.  Det avgörande är i detta fall inte handlingens art, utan vem som betalat vem.

Sammanfattningsvis kan din kompis alltså inte straffas för detta, hon har inte gjort något fel i lagens mening utan utnyttjats.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Vänligen,

Vidar WicklundRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”