Att överklaga hovrättens dom

FRÅGA
Hej jag har blivet oskyldig dömd för sexuellatrakeserir där jag van målet i Södertörns tringrätt men förlorade målet i sveahovrätt! Undrar om man kan få hjälp med överklagade osv?
SVAR

Hej! Och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Lawline hanterar tyvärr inte i dagsläget ärenden inom straffrätt. Vi kan därför inte hjälpa med att formulera en överklagan.

Då du har blivit dömd i en hovrätt, är det Högsta domstolen som är nästa instans. Nedan finner du några råd om överklagan.

Att överklaga en brottsdom

Om du har fått en offentlig försvarare bör du i första hand prata med henom. Men då du skriver till oss utgår jag ifrån att du inte har någon försvarare. Mitt första råd är att du kontaktar en advokatbyrå och hör dig för, i det fall du inte har en försvarare. Många byråer erbjuder en timmes gratis rådgivning och genom rådgivningen kan du få svar på vad advokaten anser om överklagan.

Formulera en överklagan

Din överklagan ska vara skriftlig och ges in till hovrätten som dömde i målet. Vidare ska den ha inkommit fyra veckor från den dag då domen meddelades, rättegångsbalken 55:1.

Hur du formulerar själva överklagan framgår av rättegångsbalken 55:3. Det som ska finnas i överklagan är vilken dom du överklagar, ifall den i sin helhet överklagas eller endast vissa delar och vilken utgång man vill (ex. att åtalet ska ogillas), varför man anser att hovrättens dom är fel, vilka omständigheter man har för att Högsta domstolen ska ta upp överklagan och de bevis man har och vad man vill styrka med bevisen.

Som jag skrev ovan behöver ange vilka omständigheter du har för att Högsta domstolen ska ta upp målet. Högsta domstolen tar nämligen endast upp mål om det finns starka skäl för det. Det är kan därför bli så att Högsta domstolen inte tar upp ditt mål för prövning, rättegångsbalken 54:9 och 10. I det fallet kommer hovrättens dom att stå fast.

Till sist vill jag nämna att du ska ha en instruktion i domen om hur man överklagar.


Jag hoppas du har fått svar på fråga och du är varmt välkommen att ställa fler frågor!

Joel Åkerlind
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Sexualbrott, 6 kap. BrB (321)
2020-08-03 Är det olagligt att skicka 'nudes'?
2020-08-01 Är det alltid våldtäkt om man sover?
2020-07-31 Sugardating - Är det prostutition?
2020-07-31 Straffskala för våldtäkt

Alla besvarade frågor (82723)