Att överklaga beslut om nekat uppehållstillstånd

2017-11-30 i Migrationsrätt
FRÅGA
Hej. Jag har ansökt om uppehållstillstånd för min fästman dom kommer från Kuba. Vi har fått nej från migrationsverket och migrationsrätten.Nu undrar jag hur jag kan fortsätta? Jag uppfyller boende kravet och min inkomst täcker också det som jag behöver för två personer utan barn.Kan jag överklaga detta beslut igen? Mvh Sarah Dahlgren
SVAR

Hej, och tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga.

Det går att överklaga Migrationsdomstolens beslut om uppehållstillstånd, genom att skriva en ansökan om prövningstillstånd till Migrationsöverdomstolen. I ditt sista beslut står det hur lång tid du har på dig att överklaga till Migrationsöverdomstolen, om du inte överklagat inom den tiden så får du göra en ny ansökan.

Det är inte alla som får prövningstillstånd, faktum är att det är ganska få ansökningar om prövningstillstånd som beviljas.

Migrationsöverdomstolen ger bara prövningstillstånd om

1. det är av vikt för ledning av rättstillämpningen att överklagandet prövas av Migrationsöverdomstolen, eller

2. det annars finns "synnerliga skäl" att pröva överklagandet. (16 kap. 11 § andra stycket utlänningslagen)

Detta betyder att det endast är i alldeles speciella fall som migrationsöverdomstolen ger prövningstillstånd. Det kan till exempel vara om det finns någonting i ditt fall som inte har prövats förut i en migrationsdomstol i Sverige. "Synnerliga skäl" är till exempel om migrationsdomstolen gjort ett grovt misstag i sin dom.

Du kan läsa mer på migrationsöverdomstolens hemsida om prövningstillstånd.

Om ni inte får prövningstillstånd, så kommer inte migrationsöverdomstolen att ta upp ditt fall. Då finns det bara ett alternativ kvar för er och det är att göra en ny ansökan hos migrationsverket.

Om det är så att du uppfyller kravet för bostad och försörjning, så är det antagligen så att migrationsdomstolen har beslutat att neka din man uppehållstillstånd av någon annan anledning. Det står i Migrationsdomstolens dom varför de beslutat att neka din man uppehållstillstånd, och jag vill inte spekulera i det.

Om du behöver hjälp med att läsa domen och göra en ansökan om prövningstillstånd, så kan du boka en tid med våra verksamma jurister.

Jag hoppas att du tycker dig ha fått ett svar på din fråga. Använd annars gärna kommentarfunktionen nedan, så ska jag försöka reda ut eventuella oklarheter.

Vänligen,

Olle Hansen Ölmedal
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Migrationsrätt (1252)
2021-11-27 Valid residence permit as a requirement for a new permit
2021-11-17 Permanent uppehållstillstånd
2021-11-14 Vad händer om man reser utan uppehållstillståndskort?
2021-11-13 What can affect an application for permanent uppehållstillstånd/permanent residence?

Alla besvarade frågor (97596)