Att ogiltighetsförklara testamente med ett nytt testamente

2015-11-11 i Testamente
FRÅGA
En avliden efterlämnar 2 testamenten. Det äldsta från 2004 ansågs gälla vid bouppteckningen p.g.a. att det sista från 2013 endast var bevittnat av en person. De båda testamentena var i stort sett likvärdiga men vissa ändringar var gjorda.Inget nödfallstestamente. Det första från 2004 klandrades till Tingsrätten p.g.a att testamentet innehöll förordnande av fastighet som förvärvats på tvivelaktiga grunder.Kan det 1:a testametet från 2004 anses ogiltigt p.g.a. att ett nytt testamente från 2013, visserligen ogiltigt då det bara bevittnats av en person, skrivits med syfte att ersätta det första?MvhIngemar
SVAR

Hej, tack för din fråga och att du har valt att vända dig till Lawline! Ett testamente är bara giltigt om det finns två vittnen som skrivit under testamentet. Detta krav kan anses strängt men det finns eftersom den som skrivit testamentet inte kan uttrycka sin vilja då testamentet ska tillämpas eftersom personen inte är vid livet då.

Enligt ärvdabalken, här, krävs det att det nya testamentet som ska ogiltigförklara det gamla är formriktigt. Alltså måste formkraven, till exempel kravet på två vittnen, för testamente vara uppfyllda även här. Om det hade vart så att det funnits två vittnet i testamentet från 2013 och detta testamente varit giltigt så hade alltså testamentet från 2004 vart ogiltigt eftersom det blivit ersatt. Eftersom det inte finns två vittnen här så kan dock inte testamentet från 2013 ogiltigförklara det första testamentet.

Om personen som skrivit testamentena på annat sätt tillkännagivit att det första testamentet inte längre visar dennas yttersta vilja så kan testamentet från 2004 på detta sättet vara ogiltigt.

Med vänlig hälsning


Hanna Gustafsson
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Testamente (2635)
2020-10-20 Vad som får testamenteras bort samt klander av testamente
2020-10-20 Vem ärver när testamente finns?
2020-10-19 Kopia av ett testamente - är det giltigt?
2020-10-19 Vad händer med efterlevandes makes/-as tillgångar om den avlidne testamenterat bort sin förmögenhet?

Alla besvarade frågor (85209)