Att medel ska hållas avskilda innebär att de inte får blandas med andra medel (5 kap 6 § UB)

2020-04-17 i Utmätning
FRÅGA
Hej,Vår far har nyligen gått bort. Han var sjukpensionär och utmätt från kronofogden där han hade 250 000kr i skuld. Utöver detta har han flera andra inkassokrav. Totalt har han ungefär 2000kr på sitt bankkonto och inga andra tillgångar. Vi upptäckte att han har en försäkring som kommer att betala ut 60 000kr till dödsboet i form av begravningshjälp, och som kommer gå in på ovan nämnda konto med befintliga 2000kr.Vi har hittat en handbok på kronofogdens hemsida där vi i avsnitt 4, s.188-192 kan läsa om: "medel som tillfaller boet för begravning ska under vissa förutsättningar undantas från utmätning, 5 kap. 6 § 3 stycket UB. Sådana medel som tillfaller dödsbo på grund av en försäkring eller utfästelse från arbetsgivare får inte utmätas i den mån de inte överstiger ett prisbasbelopp; det är endast vad som överstiger som kan utmätas. Har medlen betalats ut är det skyddade mot utmätning endast om de hålls avskilda."Kan man hänvisa till ovan, för att kunna nyttja ett prisbasbelopp till begravningskostnader?Hur håller man medlen avskilda? Och vad innebär det?Tack för svar
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Precis som du skriver så finns det möjlighet att undanta vissa medel från utmätning. Pengar för en begravning som tillfaller ett dödsbo på grund av t.ex. en försäkring får inte utmätas i den mån beloppet inte överstiger ett prisbasbelopp (5 kap 6 § utsökningsbalken). Hela beloppet på 60 000 kr som dödsboet får från försäkringen kan alltså inte undantas från utmätningen utan det är endast vad som motsvarar ett prisbasbelopp det år då er far gick bort.

När väl pengarna betalats ut, gäller endast förbudet mot utmätning så länge pengarna hålls avskilda. Detta innebär att dödsboet inte får blanda pengarna med annan egendom. Det är alltså viktigt att pengarna ni får från försäkringen inte blandas med de 2000 kr som redan finns på kontot. Ni får inte ha försäkringspengarna och de 2000 kr på kontot samtidigt. Då räknas medlen inte som avskilda och förbudet mot utmätning gäller inte.

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga.

Med vänliga hälsningar

Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Utmätning (502)
2021-02-21 Vad kan jag göra när kronofogden utmätt något jag hade i min besittning men som är någon annans?
2021-02-20 Hur skyddar jag min sambos egendom vid en utmätning som är på mig?
2021-02-17 Kan min partners saker bli utmätta för min skuld?
2021-02-13 Kan en makes egendom utmätas för den andres skulder?

Alla besvarade frågor (89547)