Att köpa ny lägenhet när man är sambo

FRÅGA
Hej,Planerar att köpa en lägenhet och jag är sambo nu.Jag ska köpa denna längenhet själv och alla lån ska stå på mig. Det jag undrar då är om det skulle hända att vi skiljs åt. Om hon har rätt till halva längenheten. Finns det juridiska avtal partner kan göra upp emellan varandra som säger att lägenheten är min och förblir min?
SVAR

Hej, och tack för att du har vänt dig till Lawline med din fråga!

Regler om sambor finns reglerat i sambolagen (SL), se här.

Sambors egendom
När två personer stadigvarande bor tillsammans i ett parförhållande och har gemensamt hushåll är de att betraktas som sambor och sambolagens bestämmelser blir tillämpliga, SL 1 §. Med samboegendom menas sambors gemensamma bostad och bohag om egendomen förvärvats för gemensam användning, SL 3 §.

I de fall du köper en ny lägenhet när du befinner dig i ett samboförhållande och tanken är att båda ska flytta in där så blir den nya lägenheten som utgångspunkt samboegendom, SL 3 § jämfört med SL 5 §.

Det finns två undantag till bestämmelsen i SL 3 §, nämligen bestämmelserna SL 4 § och SL 9 §. I SL 4 § talar man om egendom som inte ska utgöra samboegendom på grund av att man t.ex. ärvt egendomen eller fått den i gåva med villkor om att egendomen ska vara mottagarens enskilda. Eftersom ni funderar på att köpa en bostad utgår jag från att SL 4 § inte kommer att bli tillämplig här. I SL 9 § kan man genom att skriva ett samboavtal om att den nya lägenheten endast ska tillhöra en av er och inte utgöra samboegendom och inte heller ingå i en eventuell bodelning.

Dold samäganderätt
Här utgår jag från att du ensam tänkt stå på lånet och att du ensam kommer vara medlem i bostadsrättsföreningen. Trots detta kan en dold samäganderätt anses föreligga. Detta framkommer av rättsfallet NJA 2008 s. 826. Här kom Högsta Domstolen fram till att det föreligger en presumtion att båda samborna har samäganderätt till bostaden trots att den ena endast tillskjutit medel och den andre förvärvat bostaden i eget namn.

Råd
En god idé skulle vara att ni i samband med förvärvet av bostaden upprättar ett samboavtal där det tydligt framgår att din nyinköpta lägenhet inte ska utgöra samboegendom och således inte ingå i en eventuell framtida bodelning, SL 9 § st. 1. Detta avtal ska upprättas skriftligen och undertecknas av er båda, SL 9 § st. 2.

Vill ni veta mer om hur man upprättar ett samboavtal kan ni boka tid hos en av våra jurister på Lawlines Juristbyrå, klicka här.

Jag hoppas att du fått svar på din fråga. Om du undrar något mer är du välkommen att kontakta oss igen.

Vänligen,

Emma Furwed
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Sambo och samboavtal (3004)
2021-09-26 Kommer bostaden som jag äger sedan tidigare ingå i sambodelningen vid en eventuell separation?
2021-09-25 Vad händer med den hund som köptes under ett samboförhållande, när samborna separerar?
2021-09-25 När upphör ett samboförhållande?
2021-09-23 Behöver jag upprätta ett samboavtal?

Alla besvarade frågor (95852)