FrågaFAMILJERÄTTBarnrätt02/01/2020

Att inte vilja bo hos eller träffa den ena föräldern

Hej jag är 15-åring. Mina föräldrar har nu skiljt sig. Själv vill jag endast bo hos min pappa, men min mamma vill att jag ska bo hos henne. Hon säger hon ska kontakta socialen och polisen för att få mig att bo hos henne, men som sagt vill jag verkligen inte detta. Är detta någonting hon får göra utan min vilja? Får jag bestämma helt själv vart jag vill bo?

Lite mer information är att min mamma lämnade oss i början av november, det var pga en otrogen relation med en annan man. Hon involverade socialen eftersom inte inte vågade ta sitt egna initiativ och prata med sin familj, hon lämnade över ansvaret till socialen och beskriver min pappa som ett monster även fast han inte är det. Detta är anledningarna varför jag inte vill bo hos henne, eller träffa henne över huvud taget.

Jag skulle gärna vilja ha svar på detta så jag vilka rättigheter jag har inom detta område som en 15-åring.

Lawline svarar

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Vid frågor om barns vårdnad, boende och umgänge blir föräldrabalken (FB) aktuell. Alla barn har rätt till omvårdnad, trygghet och god fostran, se 6 kap. 1 § FB. Enligt 6 kap. 2 § FB är det föräldrarnas ansvar att se till att barnets behov blir tillgodosedda, att barnet får den tillsyn som behövs och att barnet får tillfredsställande försörjning och utbildning.

Precis som du skriver i din fråga kan en förälder som vill ändra vårdnaden om barnet göra detta, föräldern kan då vända sig till domstolen enligt 6 kap. 5 § FB. Om föräldrarna skriver ett avtal om hur vårdnaden ska se ut kan socialtjänsten godkänna det, se 6 kap. 6 § FB.

Som barn har du har rätt att träffa den förälder du inte bor med enligt 6 kap. 15 § FB. Barnets bästa ska även vara avgörande vid alla beslut om vårdnad, boende och umgänge enligt 6 kap. 2 a §, och då ska man särskilt beakta barnets behov av en nära och god kontakt med båda föräldrarna. Man ska dock även beakta risken för att barnet far illa, eftersom det också spelar roll för vad som är förenligt med barnets bästa.

Du som barn har alltså rätt att träffa båda dina föräldrar oavsett vem du bor hos, men av frågan framgår att du inte vill bo hos eller träffa din mamma. Detta är något som måste beaktas, då 6 kap. 2 a § FB om barnets bästa även säger att man ska lyssna på barnets egen vilja med beaktande av barnets ålder och mognad. Eftersom du är 15 år gammal talar det för att din vilja är viktig, och dina föräldrar ska lyssna på din åsikt i frågan.

Reglerna jag har beskrivit ovan är generella bestämmelser i föräldrabalken, och jag kan tyvärr inte lova dig vilket beslut som kommer att tas i just ditt fall eller ge ett säkert svar på hur socialnämnden eller en domstol skulle bedöma situationen. Mitt råd är att i första hand prata med dina föräldrar om du inte redan gjort det så att de vet hur du känner. Du kan också vända dig till en annan vuxen som exempelvis en lärare i din skola, en kurator eller skolsköterska. Sammanfattningsvis är det alltså så att när det gäller boende, vårdnad och umgänge ska din egen vilja spela tillmätas betydelse eftersom barnets bästa ska vara det avgörande i slutändan.

Jag hoppas att jag kunde svara på din fråga, stort lycka till.

Vänligen,

Nora TengnérRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”