att inte följa familjerättens beslut

2017-10-30 i Barnrätt
FRÅGA
Hej!Jag behöver hjälp i rådgivning angående min dotter, 8 år. Jag och hennes pappa har varit skilda i tre år och har gemensam vårdnad. Han har aldrig brytt sig om henne gällande ansvar, omsorg, förskola, skola och kärlek mm.Han valde förra året att flytta till en annan kommun utan vår vetskap. Vår dotter mådde fruktansvärt dåligt med kraftig ångest och ville inte dit, pga att hon kände sig rädd, ensam och att hennes pappa blev arg när hon grät och saknade mig.Efter möte på familjerätten beslutades ett avtal att vår dotter skulle bo där varannan helg.Hon ringde mig ca 20 gånger per dag och grät att hon ville hem. Jag försökte medla till hennes fader att han skulle ungås med henne osv. Detta resulterade i att jag fick söka hjälp på En väg in, med barnpsykolog. Vi blev erbjuda att vår dotter skulle gå med mig för att hjälpa henne med hennes ångest inför pappahelgerna. Hennes pappa skulle gå enskilt med en psykolog. Han gick en gång och psykologen kontaktade mig för att berätta att han hade gjort allt för att nå fadern för bättre kontakt med sin dotter.Sedan i somras har hon bara sovit där en natt och sovit hos hennes farmor och farfar på nätterna dessa helger. Jag föreslog i sommars till enskild vårdad för jag tar allt ansvar, vilket fick honom att bli fullständigt vansinnig. Vår dotter vill träffa honom dagtid men inte sova där. Han skriver enbart elaka mail. Jag har kontaktat familjerätten igen, är ju frivillig. Kan jag tvinga min dotter att sova där? Tingsrätten?
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Du nämner att du och din dotters pappa har gemensam vårdnad över er dotter och att familjerätten tidigare beslutat att er dotter ska bo hos sin pappa varannan helg. Vidare beskriver du att du tycker att denna lösning inte fungerat väl och att du inte vill tvinga din dotter att sova hos sin pappa då hon verkar vilja umgås enbart dagtid med honom.

Om du är av den uppfattningen att det beslut som tidigare tagits inte är i linje med ditt barns bästa bör du vända dig till tingsrätten om du och din dotters pappa inte kan enas om ett bättre alternativ. Där kan då beslutas om en annan form av vårdnad, boende och umgänge som er dotter mår bättre av.

Huvudprincipen är att det är till barnets bästa att föräldrarna har gemensam vårdnad, men det finns många undantag. Exempelvis kan föräldrarna ha så svåra samarbetssvårigheter att ensam vårdnad anses vara ett bättre alternativ. Däremot är det viktigt att poängtera att man kan ha gemensam vårdnad men ändå inte bo ihop med sitt barn. Det verkar som att det är främst boendet för din dotter du vill ändra på.

Tyvärr kan jag inte med den knappa information jag fått göra en bedömning av hur tingsrätten skulle besluta, men de gör en sammanvägning av all information de får med familjerättens tidigare utredning i beaktande för att nå fram till vad som är barnets bästa.

Gällande frågan huruvida du kan tvinga din dotter att sova hos sin pappa beror det lite på omständigheterna. Ett avtal som slutits mellan dig och din dotters pappa i familjerätten är lika bindande som ett beslut från domstol varför huvudregeln är att detta ska hållas. Om du bryter mot detta avtal kan din dotters pappa vända sig till rätten och ansöka om verkställighet att du vid vite följer det beslutet som tagits. Då rätten beslutar om verkställighet kommer de dock titta på vad som är förenligt med barnets bästa och barnets vilja kommer även att spela in, se 21 kap. 5 § och 21 kap. 6 § FB.

Mitt råd till dig är att så fort som möjligt åter vända dig till domstol som kan ta ställning i vilken form av boende som blir bäst för er dotter om du inte kan komma överens med hennes pappa.

Jag hoppas att jag kunnat vara till hjälp!

Therese Yngwe
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?