Att inskränka barns arvslott i testamente

2015-12-18 i Laglott
FRÅGA
Min pappa har två barn! Mig och min halvsyster. Nu säger hon att jag skall få 25 procent av arvet som han har skrivit i testamentet! Han har ingen fru utan är ensam! Kan han verkligen göra så! Är det inte så att vi skall dela på det han lämnar?
SVAR

Hej, och tack för din fråga.

Hur arv fördelas regleras i Ärvdabalken (ÄB), en lag som kan vara ganska svår att förstå så jag ska försöka förklara.

Som bröstarvinge, det vill säga barn, är huvudregeln att man ärver sina föräldrar. Är man flera syskon delar man lika. Detta framgår av ÄB 2 kap 1 §. Så som huvudregel om inget annat sägs så ska du och din halvsyster dela lika på arvet efter din pappa. Det här är det som kallas för arvslott. Din arvslott är alltså 50% av din pappas kvarlåtenskap (det han lämnar efter sig i arv).

Men, det finns en möjlighet att frångå huvudregeln. Att minska ett eller flera barns arv så att det blir mindre än huvudregeln. Enligt ÄB 7 kap 1 § så är en bröstarvinges laglott hälften av arvslotten. En bröstarvinge är ett barn, arvslotten är det man skulle ärvt om barnen delade lika, och laglotten är alltså hälften av det. I ditt fall är som tidigare förklarat din arvslott 50%, laglotten - hälften av det - är alltså 25%.

Laglotten kan din pappa inte testamentera bort, då kan du begära att testamentet jämkas (ändras) för att få ut laglotten. Men din pappa kan skriva ett testamente där han anger att du enbart ska ha din laglott, dvs 25% av arvet efter honom. Han kan skriva likadant för din syster, och sen testamentera bort de 50% ni inte ärver till vem eller vad han vill. Eller så kan han skriva att du ska ha laglotten, och din halvsyster ärva resten.

Så ja, din pappa kan göra så som din halvsyster säger att han har gjort.

Vänligen,

Alexandra Wikner
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Laglott (766)
2020-09-21 Ärver man en förälder trots ingen kontakt?
2020-09-17 Arvsrätt adoptivbarn
2020-09-13 Laglott och testamente
2020-09-12 Hur beräknar jag laglotten när min make avlidit?

Alla besvarade frågor (84244)