Att hindra någon från att återta sin egendom kan utgöra egenmäktigt förfarande

FRÅGA
Hejsan. Har gått isär med mina barns pappa sedan snart 1år tillbaka. Lite komplicerat då han varit på sjukhus till och från en tid, vi delade upp möbler som vi köpt gemensamt. (Hann fick behålla allt) Huset vi köpte ihop, har han kvar. Men vissa av mina grejer är kvar, typ julsaker (arvegods från min mormor) som (då vi inte hunnit dela upp) som är kvar huset då han köpt ut mig ur huset. Men han säger att han har rätt till alla grejer även om det är mina arvegods. Vill inte alls möta mig i och dela upp saker då han redan gått vidare med en ny kvinna i sitt liv, vad gäller? Har han rätt att neka mig och ikte möta mig alls i detta med julsakerna? Hjälp!
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

I och med att du hänvisar till ditt ex som dina barns pappa kommer jag utgå från att ni var sambos och inte gifta.

När ett samboförhållande tar slut har man rätt att kräva en bodelning (8 § sambolagen). Det finns alltså inget krav på att man måste genomföra en bodelning, utan en sambo måste kräva en bodelning inom ett år från det att samboförhållandet tog slut. I en eventuell bodelning ska s.k. samboegendom ingå. Samboegendom är bostad och bohag (möbler och dylikt) som har förvärvats för gemensam användning (3 § sambolagen). All annan egendom faller utanför samboegendom och ska alltså inte ingå. Bostad och bohag som inte förvärvats för gemensam användning, t.ex. då det förvärvats innan man blev sambos, ska inte heller ingå. Genom en bodelning kan man få äganderätt till något som man innan bodelningen inte hade äganderätt till. Allt annat som inte ingår i bodelningen fortsätts ägas av samma person, ens ex har ingen rätt till denna egendom.

Sådant som du har ärvt är din egendom. Ditt ex har ingen äganderätt till denna egendom. Att hindra dig från att återta din egendom är ett brott, s.k. egenmäktigt förfarande (8 kap 8 § brottsbalken). Du har dock ingen rätt att själv ta dig in i huset och hämta egendomen då detta skulle utgöra hemfridsbrott (4 kap 6 § brottsbalken). Istället kan man göra en ansökan hos kronofogden om handräckning för att få tillbaka sin egendom. En sådan ansökan kan du göra här.

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar

Josefin Tegnvallius Boklund
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll