Att hålla kvar någon för biljettkontroll i kollektivtrafik

FRÅGA
Hej! Om jag vid en biljettkontroll i Sl-trafiken blir tillfrågad att visa biljett så har jag hört att biljettkontrollanten inte har befogenhet att "hålla kvar mig" för att visa biljett. Utan att man egentligen bara kan gå förbi och säga "nej tack". Men om dom då påkallar tex ordningsvakt eller polis som hinner komma till platsen och "hålla kvar mig". Kan det då innebära någon rättslig påföljd för mig? Jag har i detta scenario en giltig biljett men har inte stannat för biljettkontrollanten. Har jag få begått ett brott genom att inte stanna?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag uppfattar det som att du dels undrar om det kan innebära någon rättslig påföljd för dig när polis eller ordningsvakt håller kvar dig och dels om du har begått ett brott när du inte stannar för biljettkontrollanten.

Får biljettkontrollanten hålla kvar dig?

Under vissa förutsättningar får envar (det betyder "vem som helst") gripa en person som har begått brott. Detta är endast tillåtet om fängelse ingår i straffskalan och att den misstänkte påträffas på bar gärning eller på flyende fot (rättegångsbalken 24 kap. 7 § andra stycket). Att inte betala biljett för att åka kollektivt är brottsligt och går in under ringa bedrägeri där fängelse finns i straffskalan (brottsbalken 9 kap. 2 §). Det innebär alltså att biljettkontrollanten endast får hålla kvar dig om denne skulle ertappa dig med att inte ha giltig biljett. I det fall som du beskriver stämmer det alltså att biljettkontrollanten inte kan hålla kvar dig på enbart den grund att du går förbi utan att visa upp biljett.

Kan det innebära någon rättslig påföljd när polis eller ordningsvakt håller kvar dig?

Vidare kan biljettkontrollanten påföra en tilläggsavgift för resande som inte visar giltig biljett (lag om tilläggsavgift i kollektiv persontrafik 1 §). Kontrollanten kan däremot inte tvinga någon att redovisa identitet men när polis eller ordningsvakt kommer till platsen kan denne begära ID och således verkställa tilläggsavgiften. Detta innebär att om du inte visar giltig biljett för polis eller ordningsvakt blir du skyldig att betala tilläggsavgift. Om du ändå har giltig biljett så ser jag ingen anledning till att inte visa upp den för polis eller ordningsvakt.

Begår du något brottsligt när du inte stannar för biljettkontrollanten?

Att du däremot inte stannade för biljettkontrollanten skulle jag inte påstå är brottsligt eftersom biljettkontrollanten inte har rätt att hålla kvar dig utan att ha påträffat dig på bar gärning eller på flyende fot (vilket inte verkar vara fallet i din beskrivning eftersom du har giltig biljett).

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Hanna Opedal Eriksson
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Allmänt om lagar och regler (849)
2021-04-12 Gäller socialförsäkringsbalken eller handläggarens bedömning?
2021-04-07 Omfattas hemmafester med fler än 8 personer av pandemilagen?
2021-04-03 Får man köra moped klass 2 utan körkort?
2021-03-31 När kan grundlagsskyddade friheter inskränkas?

Alla besvarade frågor (91198)