Att ha batong med sig på allmänna platser!

2020-04-16 i Övriga brott
FRÅGA
Hej Lawline! Jag har en vän som har jobbat inom säkerhets branchen men som inte gör det längre. Men hen har och bär fortfarande batong. Enligt hen så är det tillåtet då hen har jobbat inom det yrket. Min fråga är då. Är det verkligen tillåtet för hen att fortfarande ha och bära batongen på sig?
SVAR

Hej!

Tack för du vänder dig till Lawline med din fråga!

Huvudregeln är att det är förbjudet att inneha föremål som faller under knivlagen på allmän plats, 1§ 1 stycket Lagen (1988:252) om förbud beträffande knivar och andra farliga föremål (knivlagen). Batong är sådant föremål som faller in under knivlagen, eftersom det genom sin konstruktion är särskilt ägnade att användas som vapen vid brott mot liv eller hälsa. Batong är typiskt sett avsedd för våldsanvändning har därför inte något annat naturligt legitimt användningsområde.

Det finns dock ett undantag till denna regel, det säger att förbudet inte gäller om innehavet är att betrakta som befogat. För att göra den bedömningen om vad som är befogat tittar man på föremålets art, innehavarens behov och övriga omständigheter. Ett sådant omständigheter kan vara om föremålet behövs för arbete, 1§ 2 stycket knivlagen.

Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot denna bestämmelse kan dömas till böter eller upp till 6 månaders fängelse, 4 § knivlagen.

Jag vill samt påpeka att ha batong hemma är lagligt och bestämmelse ovan gäller endast för allmänna platser.

Svar på din fråga

Så som jag tolkar din fråga har din kompis inte längre sin säkerhetstjänst kvar därmed så länge din vän inte kan bevisa innehavet är att betrakta som befogat, är det olagligt att bära på batong på allmänna platser.

Jag hoppas du fick svar på din fråga!

Med vänlig hälsning/

Arman Mohajeri Falah
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övriga brott (932)
2021-04-16 Får man bära hänglås och nyckel i en fryspåse och är det lagligt att ha pennor på sig?
2021-04-16 Får jag bära med mig multiverktyg utan knivblad?
2021-04-16 Vad gäller vid tjänstefel?
2021-04-13 Knivlagens bestämmelser

Alla besvarade frågor (91309)