Att göra och dokumentera enskild egendom

Hur skall enskild egendom dokumenteras ?

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att dokumentation av enskild egendom både handlar om att göra egendom till enskild samt hur du kan dokumentera vilken egendom som är enskild.

Hur egendom kan göras till enskild

Du kan göra egendom till enskild egendom genom antingen:

äktenskapsförord ellervillkorat genom:gåvatestamente ellerförmånstagarförordnande vid livförsäkring, olycksfallsförsäkring, sjukförsäkring eller pensionssparande (7 kap. 2 § ÄktB)

Äktenskapsförordet ska registreras hos skatteverket. Även gåvor mellan makar registreras hos skatteverket. Andra gåvobrev behöver inte registreras. Ett testamente behöver inte heller registreras.

Det som träder i den enskilda egendomens ställe utgör också enskild egendom (7 kap. 2 § punkt 6 ÄktB). Det vill säga om du skulle köpa exempelvis aktier, möbler eller annat för den enskilda egendomen så kommer det du köper att utgöra enskild egendom.

För att avkastningen av egendomen ska vara enskild måste det framgå (7 kap. 2 § stycke 2 ÄktB). Exempelvis om en fastighet ökar i värde, så blir värdeökningen inte automatiskt enskild egendom. Det måste framgå av de föreskrivna villkoren för egendomen att även avkastningen är enskild egendom.

Dokumentation av enskild egendom

Att dokumentera den enskilda egendomen underlättar för att inte sammanblanda den med annan egendom. Här kan det vara bra att exempelvis hålla pengarna på ett separat konto. Om annan egendom köps för pengarna rekommenderas att skriva ner vad som köpts för den enskilda egendomen. Likaså när egendomen säljs och pengarna används till något annat är det bra att skriva ner. Dokumentationen underlättar för att kunna spåra vad pengarna har gått till.

Sammanfattning

För att egendom skall vara enskild egendom måste det framgå av antingen äktenskapsförordet, gåvobrevet, testamentet eller det villkorade förmånstagarförordnande vid livförsäkring, olycksfallsförsäkring, sjukförsäkring eller pensionssparande. Det är inget krav på dokumentation av vad egendomen har används till, men det underlättar för att kunna spåra vad som utgör enskild egendom och inte. Du kan skriva ned vad som köpts för egendomen och genom det hålla koll på vad som utgör enskild egendom.

Om du vill ha hjälp med att skriva ett gåvoavtal, äktenskapsförord eller liknande för att villkora egendom som enskild kan du få det till ett fast pris av vår avtalsrobot här på Lawline. Du kan läsa mer om det här.

Med vänliga hälsningar

Anna MånssonRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Arvs- och testamentsrätt och Enskild egendom? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”